Porez na dohodak građana - AKTIVA SISTEM
Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Poslovni savetnik, priručnik
Porez na dohodak građana

aktivasistem_160x100.gifUslovi korišćenja                   Pridružite nam se na  facebook.png

Stručni  tekstovi  za  poslovnu  administraciju,
posebno iz računovodstva i poslovnih finansija.


 

Knjigovodstveni program


Obaveza korišćenja neiskorišćenog godišnjeg odmora do 30. juna
(postavljeno 6. juna 2017. godine)

Poreski tretman primanja u vidu novčane naknade koju u slučaju prestanka radnog odnosa poslodavac isplaćuje zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor
(postavljeno 6. juna 2017. godine)

Obračun zarade zaposlenog - osobe sa invaliditetom i iskazivanje u poreskoj prijavi
(postavljeno 21. aprila 2017. godine)

Poreski tretman primanja zaposlenih po osnovu činjenja i pružanja pogodnosti
(postavljeno 18. aprila 2017. godine)

Poreski tretman prihoda zaposlenog po osnovu davanja u zakup dela nepokretnosti koji se koristi kao kancelarijski prostor poslodavca u kome zaposleni radi
(postavljeno 7. aprila 2017. godine)

Poreski tretman premija kolektivnog osiguranja koje poslodavac plaća samo za određene kategorije zaposlenih
(postavljeno 4. aprila 2017. godine)

Poreski tretman naknade troškova smeštaja i ishrane radnika za rad i boravak na terenu
(postavljeno 3. aprila 2017. godine)

Poreski tretman prihoda fizičkog lica po osnovu zajma odobrenog od strane privrednog društva
(postavljeno 31. marta 2017. godine)

Naknada troškova službenog putovanja osnivaču privrednog društva koji nije zaposlen u istom
(postavljeno 30. marta 2017. godine)

Poreski tretman troškova rekreacije zaposlenih
(postavljeno 28. marta 2017. godine)

Sporna pitanja u vezi sa popunjavanjem PPDG-1S
(postavljeno 13. marta 2017. godine)

Poreski tretman jubilarne nagrade koju poslodavac isplaćuje zaposlenom
(postavljeno 8. marta 2017. godine)

Godišnji porez na dohodak građana
(postavljeno 10. februara 2015. godine, modifikovano 16. marta 2017. gorine)

Intenzivirano utvrđivanje poreza paušalcima
(postavljeno 28. februara 2017. godine)

Obračunavanje i plaćanje poreza na zaradu u slučaju umanjenja poreske osnovice primenom neoporezivog iznosa
(postavljeno 12. januara 2017. godine)

Naknade troškova službenog putovanja u inostranstvo isplaćene u dinarima knjiže se u dinarima
(postavljeno 27. decembra 2016. godine)

Previsok paušal pokušati umanjiti žalbom
(postavljeno 23. decembra 2016. godine)

Obaveštenje o isplati lične zarade preduzetnika u 2017. godini
(postavljeno 12. decembra 2016. godine)

Oko 50.000 paušalaca konačno dobija rešenja
(postavljeno 29. novembra 2016. godine)

Poreski tretman izdataka za rekreaciju i druženje zaposlenih
(postavljeno 17. marta 2016. godine)

Koje poreske obaveze nastaju prilikom nabavke softvera iz inostranstva
(postavljeno 9. marta 2016. godine)

Kako se osloboditi poreza po odbitku na usluge oglašavanja na Internetu
(postavljeno 9. marta 2016. godine)

Porez po odbitku na uvoz usluga od 1. marta 2016. godine
(postavljeno 8. marta 2016. godine)

Lična zarada preduzetnika
(postavljeno 2. decembra 2014. godine, repozicionirano 2. decembra 2015. godine)

mesto-za-vasu-reklamu

Moguće reakcije na uvećano paušalno rešenje?
(postavljeno 18. septembra 2015. godine)

Paušalno oporezovani preduzetnik
(postavljeno 27. marta 2015. godine)

Poreski aspekt ulaganja u zakupljen objekat
(poslednji put modifikovano 24 februar 2015. godine)

Paušalno oporezivanje preduzetnika
(poslednji put modifikovano 16. novembra 2010. godine)

 

 

Poslovni savetnik, priručnik
Kako pokrenuti posao        
Propisi besplatno                
Obrasci besplatno    
Rokovnik obaveza              
Servisi, pretrage, linkovi   
Za opuštanje i nauk             
Agencijska literatura

Knjigovodstveni program

   

 


 

Cenovnik i opšti usloviNa stranici  Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Agencijski
Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik Agencijskih usluga.  Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal