Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u RS

Prosečna mesečna bruto i neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji za 2017. godinu

Mesec 2017 Bruto zarada Neto zarada
Decembar 74.887 54.344
Novembar 65.609 47.575
Oktobar 64.602 46.879
Septembar 66.438 48.212
Avgust 65.094 47.220
Jul 66.251 48.101
Jun 67.857 49.238
Maj 64.860 47.136
April 68.246 49.635
Mart 65.695 47.814
Februar 64.847 46.990
Januar 57.231 41.508

Zarade po zaposlenom u RS, decembar 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u decembru 2017. godine iznosi 74.887 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u decembru 2017. godine iznosi 54.344 dinara.

U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno i realno je veća za 14,1%, dok je prosečna neto zarada nominalno i realno veća za 14,2%.

U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade nominalno su veće za 1,7%, a realno su manje za 1,3%.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Podaci i objave za prethodne mesece tekuće godine

Zarade po zaposlenom u RS, novembar 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u novembru 2017. godine iznosi 65.609 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u novembru 2017. godine iznosi 47.575 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno i realno je veća za 1,6%, dok je prosečna neto zarada nominalno i realno veća za 1,5%. U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečna bruto i neto zarada nominalno je veća za 4,0%, a realno je veća za 1,2%.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, oktobar 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u oktobru 2017. godine iznosi 64.602 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u oktobru 2017. godine iznosi 46.879 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečne bruto i neto zarade manje su za 2,8% nominalno, odnosno za 3,0% realno. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i neto zarade veće su za 3,5% nominalno, odnosno za 0,7% realno.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, septembar 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u septembru 2017. godine iznosi 66.438 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u septembru 2017. godine iznosi 48.212 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečne bruto i neto zarade veće su za 2,1% nominalno, odnosno za 2,0% realno. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i neto zarade veće su za 3,6% nominalno, odnosno za 0,4% realno.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, avgust 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u avgustu 2017. godine iznosi 65.094 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u avgustu 2017. godine iznosi 47.220 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je manja za 1,7%, a realno je manja za 1,9%, dok je prosečna neto zarada manja za 1,8% nominalno i za 2,0% realno. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 4,2%, a realno je veća za 1,7%, dok je prosečna neto zarada veća za 4,3% nominalno i za 1,8% realno.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, jul 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u julu 2017. godine iznosi 66.251 dinar. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u julu 2017. godine iznosi 48.101 dinar. U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je manja za 2,4%, a realno je manja za 2,0%, dok je prosečna neto zarada manja za 2,3% nominalno i za 1,9% realno. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 4,0%, a realno je veća za 0,8%, dok je prosečna neto zarada veća za 3,9% nominalno i za 0,7% realno.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, jun 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u junu 2017. godine iznosi 67.857 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa)isplaćena u junu 2017. godine iznosi 49.238 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 4,6%, a realno je veća za 4,4%, dok je prosečna neto zarada veća za 4,5% nominalno i za 4,3% realno. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i neto zarade veće su za 6,0% nominalno, odnosno za 2,3% realno.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, maj 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u maju 2017. godine iznosi 64.860 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa)isplaćena u maju 2017. godine iznosi 47.136 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečne bruto i neto zarade manje su za 5,0% nominalno, odnosno za 4,5% realno. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i neto zarade veće su za 7,2% nominalno, odnosno za 3,6% realno.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, april 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u aprilu 2017. godine iznosi 68.246 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u aprilu 2017. godine iznosi 49.635 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada je veća za 3,9% nominalno i za 3,1% realno, dok je prosečna neto zarada veća za 3,8% nominalno i za 3,0% realno. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 1,2%, a realno je manja za 2,7%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 0,8%, a realno je manja za 3,1%. Na mesečne oscilacije indeksa prosečnih zarada (m/m-1) u najvećoj meri utiče dinamika isplata, dok realniju sliku kretanja prosečnih zarada daju međugodišnji indeksi (m/m-12).
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, mart 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u martu 2017. godine iznosi 65.695 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u martu 2017. godine iznosi 47.814 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada je veća za 1,3% nominalno i za 1,1% realno, dok je prosečna neto zarada veća za 1,8% nominalno, a za 1,6% realno. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i neto zarade veće su za 4,2% nominalno, odnosno za 0,6% realno.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, februar 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u februaru 2017. godine iznosi 64.847 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u februaru 2017. godine iznosi 46.990 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 13,3% i realno je veća za 12,5%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 13,2% i realno je veća za 12,4%. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 5,8% i realno je veća za 2,5%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 5,7% i realno je veća za 2,4%.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, januar 2017. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u januaru 2017. godine iznosi 57.231 dinar. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u januaru 2017. godine iznosi 41.508 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je manja za 22,3% i realno je manja za 23,4%, dok je prosečna neto zarada nominalno manja za 22,4% i realno je manja za 23,5%. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 2,6% i realno je veća za 0,2%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 2,6% i realno je veća za 0,2%. Pad zarada isplaćenih u januaru 2017. u odnosu na zarade isplaćene u decembru 2016. godine rezultat je pre svega dinamike isplata. Naime, krajem decembra 2016, zbog novogodišnjih i božićnih praznika, isplaćene su i zarade koje bi inače bile isplaćene početkom januara 2017. godine.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Podaci i objave za prethodnu godinu

Prosečna mesečna bruto i neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji za 2016. godinu

Mesec 2016 Bruto zarada Neto zarada
Decembar 73.641 53.456
Novembar 63.061 45.767
Oktobar 62.414 45.281
Septembar 64.150 46.558
Avgust 62.474 45.286
Jul 63.699 46.280
Jun 64.019 46.450
Maj 60.520 43.951
April 67.464 49.249
Mart 63.029 45.870
Februar 61.279 44.450
Januar 55.763 40.443

Podaci i objave za prethodne mesece tekuće godine

Zarade po zaposlenom u RS, decembar 2016. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u decembru 2016. godine u iznosi 73.641 dinar. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u decembru 2016. godine iznosi 53.456 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 16,8% i realno je veća za 16,9%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 16,8% i realno je veća za 16,9%. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 4,1% i realno je veća za 2,5%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 3,8% i realno je veća za 2,2%. Rast zarada isplaćenih u decembru, u odnosu na novembar 2016. godine, rezultat je, pre svega, dinamike isplata. Naime, tradicionalno se krajem decembra zbog novogodišnjih i božićnih praznika isplaćuju zarade koje bi inače bile isplaćene početkom januara. Usled toga, zarade u decembru su značajno veće od zarada isplaćenih u novembru. Pored toga, krajem godine se vrše i isplate zaostalih zarada, kao i godišnjih i kvartalnih bonusa, što je takođe uticalo na rast zarada isplaćenih u decembru 2016. godine.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, novembar 2016. godine

Prosečna bruto zarada isplaćena u novembru 2016. godine iznosi 63.061 dinar. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u novembru 2016. godine iznosi 45.767 dinara. U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 1,0% i realno je veća za 1,1%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 1,1% i realno je veća za 1,2%. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 3,5% i realno je veća za 2,0%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 3,6% i realno je veća za 2,1%. Na mesečne oscilacije indeksa prosečnih zarada (m/m-1) utiče dinamika isplata, dok realniju sliku kretanja prosečnih zarada daju međugodišnji indeksi (m/m-12).
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, oktobar 2016. godine

Prosečna zarada isplaćena u oktobru 2016. godine iznosi 62.414 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u septembru 2016. godine, nominalno je manja za 2,7% i realno je manja za 3,4%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u oktobru 2016. godine iznosi 45.281 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u septembru 2016. godine, nominalno je manja za 2,7% i realno je manja za 3,4%. Prosečna zarada isplaćena u oktobru 2016. godine nominalno je veća za 2,7% i realno je veća za 1,2% od prosečne zarade isplaćene u oktobru 2015. godine. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u oktobru 2016. godine nominalno je veća za 2,6% i realno je veća za 1,1% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u oktobru 2015. godine. Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–oktobar 2016. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–oktobar 2015. godine, nominalno je veća za 3,8%, a realno je veća za 2,8%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–oktobar 2016. godine, nominalno je veća za 3,7 i realno je veća za 2,7% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-oktobar 2015. godine.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, septembar 2016. godine

Prosečna zarada isplaćena u septembru 2016. godine iznosi 64.150 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u avgustu 2016. godine, nominalno je veća za 2,7% i realno je veća za 3,3%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u septembru 2016. godine iznosi 46.558 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u avgustu 2016. godine, nominalno je veća za 2,8% i realno je veća za 3,4%. Prosečna zarada isplaćena u septembru 2016. godine nominalno je veća za 6,0% i realno je veća za 5,4% od prosečne zarade isplaćene u septembru 2015. godine. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u septembru 2016. godine nominalno je veća za 6,0% i realno je veća za 5,4% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u septembru 2015. godine. Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–septembar 2016. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–septembar 2015. godine, nominalno je veća za 3,9%, a realno je veća za 2,9%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–septembar 2016. godine, nominalno je veća za 3,8 i realno je veća za 2,8% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-septembar 2015. godine.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, avgust 2016. godine

Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2016. godine iznosi 62.474 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u julu 2016. godine, nominalno je manja za 1,9% i realno je manja za 2,8%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2016. godine iznosi 45.286 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u julu 2016. godine, nominalno je manja za 2,1% i realno je manja za 3,0%. Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2016. godine nominalno je veća za 1,5% i realno je veća za 0,3% od prosečne zarade isplaćene u avgustu 2015. godine. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2016. godine nominalno je veća za 1,5% i realno je veća za 0,3% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u avgustu 2015. godine. Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–avgust 2016. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–avgust 2015. godine, nominalno je veća za 3,6%, a realno je veća za 2,6%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–avgust 2016. godine, nominalno je veća za 3,6 i realno je veća za 2,6% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-avgust 2015. godine.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, jul 2016. godine

Prosečna zarada isplaćena u julu 2016. godine iznosi 63.699 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u junu 2016. godine, nominalno je manja za 0,5% i realno je manja za 0,4%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u julu 2016. godine iznosi 46.280 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u junu 2016. godine, nominalno je manja za 0,4% i realno je manja za 0,3%. Prosečna zarada isplaćena u julu 2016. godine nominalno je veća za 1,6%, a realno je veća za 0,4% od prosečne zarade isplaćene u julu 2015. godine. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u julu 2016. godine nominalno je veća za 1,5, a realno je veća za 0,3% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u julu 2015. godine. Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–jul 2016. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–jul 2015. godine, nominalno je veća za 3,9% i realno je veća za 2,9%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–jul 2016. godine, nominalno je veća za 3,9 i realno je veća za 2,9% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-jul 2015. godine.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, jun 2016. godine

Prosečna zarada isplaćena u junu 2016. godine iznosi 64.019 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u maju 2016. godine, nominalno je veća za 5,8% i realno je veća za 5,7%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u junu 2016. godine iznosi 46.450 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u maju 2016. godine, nominalno je veća za 5,7% i realno je veća za 5,6%. Prosečna zarada isplaćena u junu 2016. godine nominalno je veća za 4,4%, a realno je veća za 4,1% od prosečne zarade isplaćene u junu 2015. godine. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u junu 2016. godine nominalno je veća za 4,2%, a realno je veća za 3,9% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u junu 2015. godine. Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–jun 2016. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–jun 2015. godine, nominalno je veća za 4,3% i realno je veća za 3,3%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–jun 2016. godine, nominalno je veća za 4,3% i realno je veća za 3,3% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-jun 2015. godine.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, maj 2016. godine

Prosečna zarada isplaćena u maju 2016. godine iznosi 60.520 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u aprilu 2016. godine, nominalno je manja za 10,3% i realno je manja za 10,4%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u maju 2016. godine iznosi 43.951 dinar. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u aprilu 2016. godine, nominalno je manja za 10,8% i realno je manja za 10,9%. Pad zarada isplaćenih u maju, u odnosu na april 2016. godine, rezultat je pre svega dinamike isplata. Naime, krajem aprila su, zbog uskršnjih i prvomajskih praznika, isplaćene i zarade koje bi inače bile isplaćene početkom maja. Pored toga, u aprilu je izvršena isplata bonusa za prvi kvartal 2016. godine, što je takođe uticalo na pad zarada isplaćenih u maju. Prosečna zarada isplaćena u maju 2016. godine nominalno je veća za 0,1%, a realno je manja za 0,6% od prosečne zarade isplaćene u maju 2015. godine. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u maju 2016. godine nominalno je na istom nivou, a realno je manja za 0,7% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u maju 2015. godine. Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–maj 2016. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–maj 2015. godine, nominalno je veća za 4,3% i realno je veća za 3,2%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–maj 2016. godine, nominalno je veća za 4,3 i realno je veća za 3,2% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-maj 2015. godine.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, april 2016. godine

Prosečna zarada isplaćena u aprilu 2016. godine iznosi 67.464 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u martu 2016. godine, nominalno je veća za 7,0% i realno je veća za 6,6%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u aprilu 2016. godine iznosi 49.249 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u martu 2016. godine, nominalno je veća za 7,4% i realno je veća za 7,0%. Rast zarada isplaćenih u aprilu, u odnosu na mart 2016. godine, rezultat je kako dinamike isplata, tako i isplate godišnjih i kvartalnih bonusa. Naime, zbog uskršnjih i prvomajskih praznika, krajem aprila su isplaćene i zarade koje bi inače bile isplaćene početkom maja. Prosečna zarada isplaćena u aprilu 2016. godine nominalno je veća za 7,9% i realno je veća za 7,5% od prosečne zarade isplaćene u aprilu 2015. godine. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u aprilu 2016. godine nominalno je veća za 8,0% i realno je veća za 7,6% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u aprilu 2015. godine. Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–april 2016. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–april 2015. godine, nominalno je veća za 5,4%, a realno je veća za 4,2%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–april 2016. godine, nominalno je veća za 5,4% i realno je veća za 4,2% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-april 2015. godine.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, mart 2016. godine

Prosečna zarada isplaćena u martu 2016. godine iznosi 63.029 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u februaru 2016. godine, nominalno je veća za 2,9% i realno je veća za 3,0%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u martu 2016. godine iznosi 45.870 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u februaru 2016. godine, nominalno je veća za 3,2% i realno je veća za 3,3%. Prosečna zarada isplaćena u martu 2016. godine nominalno je veća za 6,6% i realno je veća za 6,0% od prosečne zarade isplaćene u martu 2015. godine. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u martu 2016. godine nominalno je veća za 6,4% i realno je veća za 5,8% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u martu 2015. godine. Prosečna zarada isplaćena u periodu januar-mart 2016. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar-mart 2015. godine, nominalno je veća za 4,5%, a realno je veća za 3,0%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar-mart 2016. godine, nominalno je veća za 4,5 i realno je veća za 3,0% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-mart 2015. godine.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, februar 2016. godine

Prosečna zarada isplaćena u februaru 2016. godine iznosi 61.279 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u januaru 2016. godine, nominalno je veća za 9,9% i realno je veća za 10,0%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u februaru 2016. godine iznosi 44.450 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u januaru 2016. godine, nominalno je veća za 9,9% i realno je veća za 10,0%. Prosečna zarada isplaćena u februaru 2016. godine nominalno je veća za 3,9% i realno je veća za 2,4% od prosečne zarade isplaćene u februaru 2015. godine. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u februaru 2016. godine nominalno je veća za 4,0% i realno je veća za 2,5% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u februaru 2015. godine. Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–februar 2016. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–februar 2015. godine, nominalno je veća za 3,4%, a realno je veća za 1,5%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–februar 2016. godine, nominalno je veća za 3,5 i realno je veća za 1,6% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-februar 2015. godine.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS, januar 2016. godine

Prosečna zarada isplaćena u januaru 2016. godine iznosi 55.763 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u decembru 2015. godini, nominalno je manja za 21,2% i realno je manja za 21,7%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u januaru 2016. godine iznosi 40.443 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u decembru 2015. godine, nominalno je manja za 21,4% i realno je manja za 21,9%. Prosečna zarada isplaćena u januaru 2016. godine nominalno je veća za 2,9% i realno je veća za 0,5% od prosečne zarade isplaćene u januaru 2015. godine. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena januaru 2016. godine nominalno je veća za 2,9% i realno je veća za 0,5% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u januaru 2015. godine.
Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Prosečne bruto i neto zarade u Republici Srbiji za prethodne periode možete pogledati ovde: