Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Obrasci besplatno

aktivasistem_160x100.gifUslovi korišćenja                           Pridružite nam se na  facebook.png

Sa ove stranice možete besplatno preuzeti ponuđene obrasce.
Jednog dana će se sa pravom pričati: Oni su uobrazili Srbiju.Obrasci koji su kreirani u ekselu izrađeni su
i testirani sa Microsoft® Office Excel 2003

Mini aplikacije u Excel-u za izradu završnih računa >>
Sadržaj namenjen članovima URIPS-a
Sadržaji koji su postavljeni na stranici Mini aplikacije u Excel-u za izradu završnih računa namenjeni su članovima URIPS-a koji za pristup dobijaju personalizovane šifre.
Za korišćenje ostalih sadržaja na ovoj stranici nema nikakvih ograničenja.


Knjigovodstveni program


Obrasci finansijskih izveštaja

Bilans stanja                                                            .doc     .docx
Bilans stanja - skraćeni obim podataka                   .doc     .docx
Bilans uspeha                                                          .doc     .docx
Bilans uspeha - skraćeni obim podataka                 .doc     .docx
Izveštaj o ostalom rezultatu                                     .doc     .docx
Izveštaj o promenama na kapitalu                          .doc     .docx
Izveštaj o tokovima gotovine                                   .doc     .docx
Statistički izveštaj                                                    .doc     .docx
Obrasci propisani

Izjava o neaktivnosti                                                .doc     .docx
Model napomena uz finansijske izveštaje               .doc
Obrasci nisu propisana, daju se kao modeli

Obaveštenje o vođenju poslovnih
knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva                 
link.APR

(poslednji put modifikovano 15. februara 2015. godine)

 

Knjigovodstveni program

 

Obrasci zahteva
za obradu i objavljivanje
finansijskih izveštaja kod APR


Zahtev za obradu
izveštaja za statističke potrebe
                               .doc     .docx

Zahtev za obradu izveštaja
za statističke potrebe i javno
objavljivanje redovnog godišnjeg
finansijskog izveštaja i dokumentacije
                   .doc     .docx

Zahtev za javno objavljivanje
redovnog godišnjeg finansijskog
izveštaja i dokumentacije
                                       .doc     .docx

Zahtev za javno objavljivanje
vanrednog finansijskog izveštaja
                            .doc     .docx

(postavljeno 13. februara 2015. godine)
Obrasci propisani

 

Knjigovodstvena agencija


Obrazac za
prijavu mesta na kojem se vodi KEP
         .xls
(poslednji put modifikovano 23. septembra 2016. godine)
Obrazac je propisan

Obrazac MPIG
Mesečni izveštaj o potrošnji goriva
         .xls
(poslednji put modifikovano 15. maja 2015. godine)
Obrazac je namenjen za podnošenje mesečnog izveštaja o potrošnji goriva za službeni automobil
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Obračun razlike u ceni trgovačke robe         .xls
(postavljeno 5. februara 2015. godine)
Obrazac je namenjen knjigovođama kao pomoć pri obračunu razlike u ceni trgovačke robe.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)


Knjigovodstveni program


Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija         .xls
(postavljeno 30. oktobra 2014. godine,
repozicionirano 29. januara 2015. godine)

Obaveštenje je kocipirano za male objekte u kojima nema šefova, smenovođa i slično,
već u njima radi jedan ili dva prodavača.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Kalkulator preračuna neto u bruto
za zarade i druge prihode
                                          .xls
(poslednji put modifikovano 8. juna 2015. godine)
Kalkulator je sačinjen u ekselu, sa mogućnošću kursiranja.

Zahtev za refundaciju naknade zarade
isplaćene licu u rezervnom sastavu
                        RNLRS.pdf
(postavljeno 8. novembra 2016. godine)
Obrazac je propisan.


Knjigovodstveni programObaveštenje o isplati / prestanku isplate
lične zarade preduzetnika
                                         .xls
(postavljeno 3. decembra 2014. godine,
poslednji put modifikovano 20. decembra 2016.)

Obrazac sačinjen u ekselu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrazac ZIG                                                             ZIG.xls     ZIG.pdf 
Zahtev za ispravku greške
(postavljeno 8. avgusta 2014. godine)
Obrazac je propisan

Samoinicijativno prijavljivanje poreskog prekršaja                    .pdf 
Obrazac sačinjen u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan već kreiran od strane Poreske uprave


Knjigovodstveni program


Obrazac PP PDV                                                PPPDV.xls     PPPDV.pdf
Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
(postavljeno 5. novembra 2010. godine,
poslednji put modifikovano 1. jula 2014. godine)

Obrazac je propisan

Obrazac ZPPPDV                                               ZPPPDV.pdf
Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost
(postavljeno 14. oktobra 2015. godine)
Obrazac je propisan

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrazac PPDG-1R                                                PPDG-1R.xls
Poreska prijava za akontaciono - konačno
utvrđivanje poreza na prihode od samostane
delatnosti (namenjen za utvrđivanje poreza
na prihode od samostalne delatnosti na koje
se porez plaća paušalnim oporezivanjem)

Obrazac PPDG-2R                                                PPDG-2R.xls
Poreska prijava za utvrđivanje
godišnjeg poreza na dohodak građana

Obrazac PPDG-1S-4                                             PPDG-1S-4.xls
Poreska prijava za akontativno utvrđivanje
poreza na prihode od samostalne delatnosti
i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

(Obrazac PPDG-2R poslednji put modifikovan 24. februara 2017. godine)

Obrasci su propisani


Knjigovodstveni program


Obrazac PEP                                                           PEP.xls
Ovlašćenja za upotrebu
elektronskih servisa u Excelu
(poslednji put modifikovano 15. februara 2015. godine)
Obrazac je propisan
Obrazac u Excelu otvoren za popunjavanje i štampanje

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci PPI 1 do 4 u Excelu                                                          PPI.xls

Poreska prijava za utvrđivanje poreza
na imovinu - Obrazac PPI-1 i Obrazac PPI-2

Poreska prijava za utvrđivanje poreza
na nasleđe i poklon - Obrazac PPI-3

Poreska prijava za utvrđivanje poreza
na prenos apsolutnih prava - Obrazac PPI-4

Obrasci koje još nismo inplementirali u Excel
aplikaciju u nastavku dajemo u PDF formatu,
samo za štampu: PPI-3pdfPPI-4pdf

(poslednji put modifikovano 21. marta 2014. godine
Aplikacija sadrži četiri propisana obrasca

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci za Registar menica i ovlašćenja

Zahtev za registraciju/brisanje menice - Prilog 1               .pdf   .xls 
(poslednji put modifikovano 2. aprila 2012. godine)
Obrazac propisan
Obrazac u Excelu otvoren za popunjavanje i štampanje

Zahtev za registraciju/brisanje ovlašćenja - Prilog 2          .pdf   .xls  
(poslednji put modifikovano 2. aprila 2012. godine)
Obrazac propisan
Obrazac u Excelu otvoren za popunjavanje i štampanje

  

Obrazac ZSP i Obrazac ZSD

Obrazac ZSP                                                   ZSP.pdf   ZSP.doc
Obrazac ZSD                                                   ZSD.pdf   ZSD.doc
Obrasci propisani Pravilnikom o obrascima
zahteva za subvencionisanje poreza na zarade
i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje,
"Službeni glasnik RS", broj 36/2011 koji je
donet na osnovu člana 4. stav 2. Uredbe o
podsticanju zapošljavanja, a stupio je na snagu
28. maja 2011. godine
(postavljeno 30. maja, modifikovano 1. juna 2011. godine)
Obrasci su propisani

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci za Gradsku poresku upravu
Grada Novog Sada

Obrazac PP KT-1                                                .pdf 
Prijava/odjava za lokalnu komunalnu taksu
za isticanje firme na poslovnom prostoru
za ____. godinu
(postavljeno 2. februara 2011. godine)
Obrazac propisan

Obrazac ZUFL-1                                                  .pdf 
Zahtev za izdavanje uverenja fizičkom licu
(postavljeno 19. jula 2011. godine)
Obrazac propisan

Obrazac ZUPRE-2                                                 .pdf 
Zahtev za izdavanje uverenja i potvrda
preduzetniku
(postavljeno 19. jula 2011. godine)
Obrazac propisan

Obrazac ZUPL-3                                                  .pdf 
Zahtev za izdavanje uverenja i potvrda
pravnom licu
(postavljeno 19. jula 2011. godine)
Obrazac propisan

Prijava za lokalnu komunalnu taksu
za držanje kućnih životinja (pasa i mačaka)        
.pdf 
(postavljeno 2. februara 2011. godine)
Obrazac propisan

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci za finansijsku službu,
komercijalu i opšte poslove

www.gunsh.comwww.gunsh.comRačun - otpremnica - faktura                          .xls  .pdf
(postavljeno 4. maja 2010, poslednji put modifikovano 7. septembra 2015. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrauzac u .pdf formatu za štampanje i popunjavanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Nalog za službeno putovanje u zemlji           .novo-xls  .staro-xls  .pdf   .bmp
(poslednji put modifikovano 23. decembar 2014. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
www.dolcezza.co.rsObrascu priloženi urađeni primeri i specifikacije.
Obrazac u .pdf otvoren za popunjavanje i štampanje. Kod popunjavanja
moguće ga je koristiti samo za "jednodnevna" putovanja jer ne podržava
obračun za više dana.
Obrazac u .bmp
 formatu namenjen je samo za štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Nalog za službeno putovanje u inostranstvo             .novo-xls   .staro-xls
(poslednji put modifikovano 23. decembar 2014. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrascu proložen urađeni primer.
www.deassa.comObrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Izjava o kompenzaciji                                               .xls 
Izjava o prebijanju, Izjava o preboju   
(poslednji put modifikovano 21. maja 2010. godine)

Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
www.prevodi-konekta.co.rsObrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Izjava o prebijanju (kompenzaciji)                            .xls
po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog
prometa robe i usluga

(objavljeno 28. jula 2015. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Ugovor o asignaciji                                                   .doc
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o cesiji                                                          .doc
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o preuzimanju duga                                     .doc
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o zajmu                                                        .doc
aktivasistem_160x100.gifUgovor o pozajmici
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o posredovanju                                            .pdf
Obrazac sačinjen u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o komisionu                                                .doc
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o zakupu poslovnog prostora   .doc   pr1.pdf   pr2.pdf 
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Dva primera u .pdf formatu.

Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o zakupu motornog vozila
ili druge pokretne stvari
                                           .doc
(poslednji put modifikovano 1. decembra 2014. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o donaciji                                                      .doc
(postavljeno 15. novembra 2012. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Prijava dnevnog pazara                                            .xls
(poslednji put modifikovano 27. oktobra 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje
i štampanje.
Sadrži tabelu prilagođenu za firmu koja ima samo jedno
prodajno mesto kao i tabelu za firme koje imaju više prodajnih mesta.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Specifikacija Naloga za prenos (plaćanje)                .xls
(poslednji put modifikovano 3. juna 2011. godine)
Obrazac namenjen davanju dnevnih naloga za vršenje plaćanja sa tekućeg računa.
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Knjiga ulaznih faktura - KUF                                     .xls
(poslednji put modifikovano 20. oktobra 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Izvod otvorenih stavki - IOS                                       .xls
(poslednji put modifikovano 21. novembra 2014. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).
Tekst "Obavezno usaglašavanje potraživanja
i obaveza, Obrazac IOS" pronađite ovde >>>

Kontrolnik izvoza                                                        .xls
Od 6. oktobra 2012. godine nije obavezan.
Obrazac sačinjen u Excelu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Pregled faktura za usluge Deviznom inspektoratu   .xls    
(poslednji put modifikovano 8. jula 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Izračunavanje dinarskog blagajničkog maksimuma
kod menjačnica
                                                       .xls
(poslednji put modifikovano 11. marta 2015. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
U obrascu se automatski računa maksimum.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Pravilnik o načinu rešavanja reklamacija potrošača
- roba                                                                       .doc
- usluge                                                                   .doc
- roba i usluge                                                          .doc
(poslednji put modifikovano 10. juna 2010. godine)
www.registarfirmi.comObrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Kodeks poslovnog ponašanja           pr1.html   pr2.html
Obrasci  sačinjeni u .html formatu i dati kao primeri.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Obaveštenje radnoj inspekciji o početku rada      .xls
Obaveštavanje propisano članom 18. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Ugovor o prodaji pokretne stvari - automobila    .doc
(postavljeno 10. septembra 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Obrazac P-3                                                          .xls
Prijemna knjiga - list
Obr. P-3, Obr.P-3
(postavljeno 10. septembra 2010. godine)
www.pikom.co.rsObrazac se upotrebljava kod predaje preporučenih pošiljki pošti.
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac se daje u A4 i A5 formatu.
Obrazac propisan

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci za menično poslovanje

Menično pismo - ovlašćenje   .doc   .pdf 
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Zahtev za isplatu ili povlačenje menice sa naplate   .xls    
Zahtev za isplatu menice, Zahtev za naplatu menice
Zahtev za povlačenje menice sa naplate
(poslednji put modifikovano 25. novembra 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
U zahtev za isplatu je inkorporirana i Izjava radi primene tačke 6. Odluke o
načinu sprovođenja prinudne naplate s računa klijenata.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Izjava o solidarnim dužnicima kod naplate menice   .jpg
Izjava radi primene tačke 6. Odluke o načinu sprovođenja prinudne naplate
s računa klijenata.
Obrazac u .jpg formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Obrazac PN ZAHTEV 3   .xls    
Zahtev za povlačenje naloga iz III reda prioriteta
(hartije od vrednosti, menice, ovlašćenja)
(postavljeno 6. decembra 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac propisan

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci izveštaja
koji se podnose Upravi za duvan

PI-TMDP I                                                              .xls   .doc    
Polugodišnji izveštaj trgovaca na malo duvanskim
proizvodima za elektronsko slanje i slanje poštom -
PI-TMDP I (01.01.-30.06.)
(linkovi postavljeni 9. jula 2012. godine)
Obrazac za elektronsko slanje sačinjen u Excelu,
otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac za slanje poštom sačinjen u Wordu,
otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.

Obrasci su propisani

Uputstvo za popunjavanje tabele
polugodišnjeg izveštaja - PI-TMDP I            Excel.pdf   Word.pdf

PI-UDP I                                                                          .xls    
Polugodišnji izveštaj uvoznika duvana, obrađenog duvana,
odnosno duvanskih proizvoda - PI-UDP I (01.01.-30.06.)
(postavljeno 4. jula 2011. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac propisan

Uputstvo za popunjavanje tabele polugodišnjeg izveštaja -     .pdf
PI-UDP I

GI-TMDP II                                                               .xls  .doc    
Godišnji izveštaj trgovaca na malo duvanskim proizvodima -
GI-TMDP II (01.01.-31.12.)
(linkovi postavljeni 6. januara 2012. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac propisan

Uputstvo za popunjavanje godišnjeg
izveštaja - GI-TMDP II                                             .pdf1  .pdf2

GI-UDP II                                                                         .xls    
Godišnji izveštaj uvoznika duvana, obrađenog duvana,
odnosno duvanskih proizvoda - GI-UDP II (01.01.-31.12.)
(linkovi postavljeni 6. janara 2012. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac propisan

Uputstvo za popunjavanje godišnjeg izveštaja - GI-UDP II     .pdf

šifarnici    
(linkovano 9. jula 2012. godine)
šifarnik robnih maraka duvanskih proizvoda                       .xls
šifarnik vrsta duvanskih proizvoda                                     .xls
šifarnik vrsta i tipova duvana                                             .xls
šifre jedinice mere                                                           .xls 

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci ovlašćenja direktnog zaduženja

Uputstvo PL   .pdf
Uputstvo o popunjavanju ovlašćenja direktnog zaduženja
Dužnik - Pravno lice / Fizičko lice koje obavlja delatnost
(postavljeno 11. juna 2010. godine)

Obrazac PL O-01   .pdf
Ovlašćenje direktnog zaduženja
Jednokratno ovlašćenje
Dužnik - Pravno lice / Fizičko lice koje obavlja delatnost
(postavljeno 11. juna 2010. godine)
Obrazac u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, ali je njegov izgled usaglasilo UBS

Obrazac PL O-02   .pdf
Ovlašćenje direktnog zaduženja
Višekratno ovlašćenje - periodična dospeća
Dužnik - Pravno lice / Fizičko lice koje obavlja delatnost
(postavljeno 11. juna 2010. godine)
Obrazac u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, ali je njegov izgled usaglasilo UBS

Obrazac PL O-03   .pdf
Ovlašćenje direktnog zaduženja
Višekratno ovlašćenje - fiksni datumi dospeća
Dužnik - Pravno lice / Fizičko lice koje obavlja delatnost
(postavljeno 11. juna 2010. godine)
Obrazac u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, ali je njegov izgled usaglasilo UBS

Uputstvo FL   .pdf
Uputstvo o popunjavanju ovlašćenja direktnog zaduženja
Dužnik - Fizičko lice koje ne obavlja delatnost
(postavljeno 11. juna 2010. godine)

Obrazac FL O-04   .pdf
Ovlašćenje direktnog zaduženja
Jednokratno ovlašćenje
Dužnik - Fizičko lice koje ne obavlja delatnost
(postavljeno 11. juna 2010. godine)
Obrazac u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, ali je njegov izgled usaglasilo UBS

Obrazac FL O-05   .pdf
Ovlašćenje direktnog zaduženja
Višekratno ovlašćenje - periodična dospeća
Dužnik - Fizičko lice koje ne obavlja delatnost
(postavljeno 11. juna 2010. godine)
Obrazac u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, ali je njegov izgled usaglasilo UBS

Obrazac FL O-06   .pdf
Ovlašćenje direktnog zaduženja
Višekratno ovlašćenje - fiksni datumi dospeća
Dužnik - Fizičko lice koje ne obavlja delatnost
(postavljeno 11. juna 2010. godine)
Obrazac u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, ali je njegov izgled usaglasilo UBS

Obrazac FL O-07   .pdf
Zahtev za refundaciju sredstava
Dužnik - Fizičko lice koje ne obavlja delatnost
(postavljeno 11. juna 2010. godine)
Obrazac u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, ali je njegov izgled usaglasilo UBS

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci iz područja rada i radnih odnosa

Pravilnik o radu                                                        .doc
(postavljeno 7. juna 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji                    .doc
(postavljeno 12. juna 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Organizaciona šema i sistematizacija radnih mesta   .xls
(postavljeno 12. juna 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Ugovor o radu                                                             .doc
(poslednji put modifikovano 10. januara 2017. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Na nekim poljima u obrascu ograđena je pomoć koju ćete videti na statusnoj
liniji ili sa tipkom F1.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Ugovor o radu (u funkciji aneksa, usklađivanje)          .doc
(poslednji put modifikovano 10. januara 2017. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Rešenje o prestanku radnog odnosa - sporazumno     .xls
(postavljeno 2. februara 2011. godine)
Sporazum o prestanku radnog odnosa (obostrani)
Sporazum o prestanku radnog odnosa (na inicijativu poslodavca)
Rešenje o otkazu ugovora o radu na osnovu sporazuma
Obrasci sačinjeni u Excelu, otvoreni za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrasci nisu propisani, daju se kao primer (model)

Ugovor o delu                                                             .doc  
(postavljeno u junaru 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Ugovor o zastupanju                                      .doc   pr1.pdf
(postavljeno u januaru 2010. godine)
Ugovor o trgovinskom zastupanju
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Drugi obrazac sačinjen u .pdf formatu, za primer, za štampanje.
Obrasci nisu propisani, daju se kao primeri (modeli)

Ugovor o stipendiranju                                                .doc
(postavljeno 29. maja 2015. godine)
Ugovor o stipendiranju
Obrazac sačinjen u .doc formatu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Ugovor o stipendiranju                                                .pdf
(postavljeno 19. avgusta 2010. godine)
Ugovor o stipendiranju učenika, studenta, sportiste
Obrazac sačinjen u .pdf formatu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Specifikacija vremena provedenog
na radu za privremene i povremene poslove
                .xls
(postavljeno 8. septembra 2010. godine)
Specifikacija je prilog uz obrazac M-4 za lica koja su prijavljena na
obavezno socijalno osiguranje po osnovu privremenih i povremenih
poslova, odnosno prilog uz obračun naknade licu angažovanom po
osnovu ugovora sa omladinskom, odnosno studentskom zadrugom
Obrazac sačinjen u .xls formatu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Odluka o novogodišnjim poklonima                                .doc
(postavljeno 22. decembra 2009. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Obaveštenje                                                                     .xls
- zaposlenom u vezi zabrane mobinga
- zaposlenom o pravima iz Zakona o uzbunjivanju
- poslodavcu o mestu stanovanja i ceni prevozne karte
- poslodavcu o verskim praznicima zaposlenog

(poslednji put modifikovano 19. januara 2016. godine)
Obaveštenje zaposlenom kojim ga poslodavac obaveštava
o zabrani zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radu i
zloupotrebi prava na zaštitu od takvog ponašanja
Obaveštenje o pravima iz Zakona o uzbunjivanju kojim poslodavac
obaveštava radno angažovano lice o njegovim pravima
Obaveštenje poslodavcu o mestu stanovanja i visini cene prevozne karte
u javnom saobraćaju u vreme zaključenja ugovora o radu
Obaveštenje poslodavcu o verskim praznicima zaposlenog
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Obrazac M   u boji.pdf    crno-beli.pdf   u boji objedinjen sa M-A.pdf
(postavljeno 1. oktobra 2010. godine)
Prijava, promena i odjava na obavezno socijalno osiguranje
Obrazac sačinjen u .jpg formatu.
Obrazac propisan

Obrazac M-A                     crno-beli.pdf   u boji objedinjen sa M.pdf
(postavljeno 1. oktobra 2010. godine)
Potvrda o podnetoj prijavi, promeni, odjavi na obavezno
socijalno osiguranje
Obrazac sačinjen u .jpg formatu.
Obrazac propisan

Spisak M-4 obrazaca za
objedinjenu kontrolu kod Fonda PIO
                                   .xls
(postavljeno 1. oktobra 2010. godine)
Spisak kojim knjiigovodstvene agencije Fondu PIO prijavljuju
firme za koje će raditi objedinjenu kontrolu M-4 obrazaca
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci iz područja bezbednosti i zdravlja
na radu

Odluka o pokretanju postupka i određivanju lica
odgovornog za sprovođenje postupka procene rizika
na radnom mestu i radnoj okolini
   .doc
(postavljeno 12. juna 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Smernice za izradu i model akta o proceni rizika   .pdf
(postavljeno 14. septembra 2010. godine)
Smernice i obrazac sačinjeni u .pdf formatu, onako kao ih je
dalo Ministarstvo rada i socijalne politike na svom sajtu.

Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci iz područja zabrane pušenja

Odluka o imenovanju lica ovlašćenog i zaduženog
za kontrolu zabrane pušenja
   .xls
(postavljeno 15. septembra 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model).

Obrazac 1   .xls
Izveštaj o povredi zabrane pušenja
(postavljeno 12. novembra 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac u .pdf formatu možete štampati i kao 7. stranicu Pravilnika.

Obrazac propisan

Obrazac 2
Potvrda o naplaćenoj novčanoj kazni
(postavljeno 16. novembra 2010. godine)
Obrazac u .pdf formatu možete štampati i kao 8. stranicu Pravilnika.
Obrazac propisan

Obrazac Dozvoljeno pušenje   .jpg
(postavljeno 12. novembra 2010. godine)
Obrazac je u boji. Obrazac je predviđen za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac Zabranjeno pušenje   .jpg
(postavljeno 12. novembra, modifikovano 9. decembra 2010. godine)
Obrazac je u boji. Obrazac je predviđen za štampanje.
Obrazac propisan

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci iz područja zapošljavanja invalida

Obrazac IOSI   A4.xls   A3.xls   .doc   .pdf   A4.pdf
Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom
(postavljeno 2. septembra 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.

Obrazac propisan

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci zahteva za boravak
i izdavanje dozvola za rad strancima

Obrazac Z-RD-Z                                                    .xls    .pdf 
Zahtev za izdavanje/produženje radne dozvole
za zapošljavanje, za zapošljavanje studenata i
za obavljanje sezonskih poslova
(postavljeno 15. aprila 2015. godine)
Obrazac propisan

Obrazac Z-RD-SZ                                                  .xls    .pdf 
Zahtev za izdavanje/produženje radne dozvole
za samozapošljavanje
(postavljeno 15. aprila 2015. godine)
Obrazac propisan

Obrazac Z-RD-UL                                                  .xls    .pdf 
Zahtev za izdavanje/produženje radne dozvole
za upućena lica
(postavljeno 15. aprila 2015. godine)
Obrazac propisan

Obrazac Z-RD-KPD                                                .xls    .pdf 
Zahtev za izdavanje/produženje radne dozvole
za kretanje u okviru privrednog društva
(postavljeno 15. aprila 2015. godine)
Obrazac propisan

Obrazac Z-RD-NP                                                  .xls    .pdf 
Zahtev za izdavanje/produženje radne dozvole
za nezavisnog profesionalca
(postavljeno 15. aprila 2015. godine)
Obrazac propisan

Obrazac Z-RD-LRD                                                .xls    .pdf 
Zahtev za izdavanje/produženje lične radne dozvole
radi spajanja porodice stranca za strance koji
imaju odobrenje za stalno nastanjenje, status
izbeglice, ili pripadaju posebnoj kategoriji stranca
(postavljeno 15. aprila 2015. godine)
Obrazac propisan

Zahtev za odobrenje privremenog boravka                 .doc
(postavljeno 23. aprila 2015. godine)
Obrazac propisani

Zahtev za izdavanje uverenja
o odobrenom privremenom ili stalnom boravku                   .doc
(postavljeno 23. aprila 2015. godine)
Obrazac propisani

Zahtev za dodelu i izdavanje uverenja
o samostalnom evidencijskom broju                                 .doc
(postavljeno 23. aprila 2015. godine)
Obrazac propisani

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci kod otvaranja računa kod banke

Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje   .xls   .doc   .pdf
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.

Obrazac propisan

Karton deponovanih potpisa   .pdf 
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci u postupku dobijanja PIB-a
kod Poreske uprave

Obrazac PR 1   .pdf 
Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PR 2   .pdf
Prijava za registraciju preduzetnika
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PR 3   .pdf 
Prijava za registraciju fizičkog lica nerezidenta
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PPR 1   .pdf 
Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji pravnog lica
i poslovnih jedinica
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PPR 2   .pdf 
Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji preduzetnika
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PPR 3   .pdf 
Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji fizičkog
lica nerezidenta   
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci u postupku dobijanja PIB-a preko APR

Obrazac JRPPS1   .pdf 
Jedinstvena registraciona prijava osnivanja preduzetnika i
registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac JRPPS2   .pdf 
Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i
drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih
obveznika
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci u postupku evidentiranja i brisanja
iz PDV-a te obrazac poreske prijave

Obrazac EPPDV   .xls 
Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
Obrazac  je dat u Excelu, otvoren za menjanje, popunjavanje i štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac IEPPDV   .pdf1   .xls   .pdf2 
(obrazac u Excelu postavljen 2. decembra 2010. godine)
Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza
na dodatu vrednost
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac je dat i u Excelu, otvoren za menjanje, popunjavanje i štampanje.

Obrazac propisan

Obrazac PEPDV   .pdf 
Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan. Isključivo ga izdaje Poreska uprava.

 

Obrazac ZBPDV   .xls   .pdf 
(poslednji put ažurirano 18. marta 2013. godine)
Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

 

Obrazac PBPDV   .pdf 
Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan. Isključivo ga izdaje Poreska uprava.

Obrazac PPPDV    .xls   .pdf
(obrazac u Excelu postavljen 5. novembra 2010. godine,
poslednji put modifikovan 19.02.2013. godine)

Poreska prijava poreza na dodatu vrenost    
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac sačinjen u Excelu otvoren za menjanje, popunjavanje i štampanje. 

Obrazac propisan

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci u postupku ostvarivanja prava na
refakciju PDV-a

Obrazac REF 1    .pdf 
Zahtev stranog obveznika za refakciju
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac REF 2    .pdf 
Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac REF 3A   .pdf 
Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajenice za refakciju
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac REF 4    .pdf 
Zahtev stranog državljanina za refakciju
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac REF 4E   .pdf 
Evidencija zahteva stranog državljanina za refakciju
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac REF 5    .pdf 
Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno
međunarodne organizacije za refakciju   
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza
na prihode građana

Obrazac PPDG-1   .pdf 
Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na
prihode od samostalne delatnosti

Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PPDG-2   .pdf 
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti

Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PPDG-3   .pdf 
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke

Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PPDG-4   .pdf 
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u
zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne
plaća po odbitku

Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PPDG-5
Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana
Ovaj obrazac nije više u upotrebi – zamenjen je obrascem
PPDG-2R koji možete pronaći na ovoj stranici
Obrazac je bio propisan

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci - fiskalne kase
Obrazac OB, Obrazac OBMF, Obrazac FR, Obrazac EFRU, Obrazac EDI, Obrazac NI

Obrasci uz fiskalne kase

Obrazac OB      .htm   .doc   
Obaveštenje o obavezi izdavanja fiskalnog isečka
Obrazac sačinjen u .htm i .doc formatu za popunjavanje i štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac OBMF   .pdf   .jpg    
Obaveštenje "Uzmite račun"
Obrazac sačinjen u .pdf i .jpg formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac FR        .pdf 
Fiskalni račun
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac EFRU    .pdf 
Evidencija o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac EDI       .pdf
Kniiga dnevnih izveštaja
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac NI         .pdf
Nalog za ispravku
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci platnog prometa sa inostranstvom

Obrazac 70   .pdf
Nalog za plaćanje u inostranstvo

Uputstvo       .pdf
Uputstvo za popunjavanje Obrasca 70 
(Uputstvo Societe generale banke)

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci prijava za evidentiranje kreditnih
poslova sa inostranstvom
- poslova izvoza robe 
i  usluga sa rokom naplate dužim od 180 dana i poslova
unapred plaćene robe ili usluga sa ugovorenim rokom
uvoza dužim od 180 dana

Obrazac PI-1   .pdf
Prijava izvoznog posla s prvobitno ugovorenim rokom naplate dužim od 180 dana

Uputstvo za popunjavanje Obrasca PI-1   .pdf

Obrazac PI-2   .pdf
Prijava izvoznog posla s naknadno ugovorenim rokom naplate dužim od 180 dana

Uputstvo za popunjavanje Obrasca PI-2    .pdf

Obrazac II       .pdf
Izveštaj o realizaciji prijave izvoznog posla sa ugovorenim rokom naplate dužim od 180 dana

Uputstvo za popunjavanje Obrasca II        .pdf

Obrazac PA-1   .pdf
Prijava avansnog plaćanja robe ili usluga s prvobitno ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana

Uputstvo za popunjavanje Obrasca PA-1   .pdf

Obrazac PA-2   .pdf
Prijava avansnog plaćanja robe ili usluga s naknadno ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana

Uputstvo za popunjavanje Obrasca PA-2    .pdf

Obrazac IA       .pdf
Izveštaj o realizaciji prijave avansnog plaćanja robe ili usluga sa ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana

Uputstvo
 za popunjavanje Obrasca IA        .pdf

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci platnih naloga
za izvršenje platnih transakcija u dinarima

Obrasci platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima   .xls
Obrazac br. 1 - Nalog za uplatu
Obrazac br. 2 - Nalog za isplatu
Obrazac br. 3 - Nalog za prenos

Prilog 1           .pdf
Izgled i raspored elemenata na obrascima platnih naloga koji se izdaju na papiru

Prilog 2           .pdf
Elementi na obrascima platnog naloga - sadržaj i način popunjavanja

Prilog 3         .pdf 
Šifre plaćanja

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci za vođenje poslovnih knjiga
po sistemu prostog knjigovodstva

Obrazac KPO    .pdf
Knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika

Obrazac BU      .pdf
Bilans uspeha za preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva

Obrazac PK-1   .pdf
Poslovna knjiga prihoda i rashoda

Obrazac PK-2    .pdf
Knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara

Obrazac KL       .pdf
Kalkulacija prodajne cene

Obrazac DPU    .pdf
List dnevnog prometa ugostitelja, poznat i kao "šank lista"

Obrazac GP      .pdf
Evidencija o gotovim proizvodima

Obrazac PI       .pdf
Potvrda o izvršenoj usluzi na doradi materijala i popravci proizvoda (za uslužne delatnosti)

Obrazac PM      .pdf
Evidencija o kupovini, preradi, proizv. i prometu proizv. od plem. metala i dragog kamenja

Obrazac PM-1   .pdf
Potvrda o kupovini i zameni plemenitih metala i dragog kamenja

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci o evidenciji prometa robe i usluga

Obrazac KR       .pdf
Prijemni - evidencioni list robe

Obrazac KRI      .pdf
Dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica

Obrazac KRI-1   .pdf
Dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima - fizičkim licima

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci o popisu imovine i obaveza

Odluka o popisu i obrazovanju komisije za popis   .pdf

Plan rada komisije za popis                                    .pdf

Uputstvo direktora za popis                                     .pdf

Izveštaj komisije za popis                                        .pdf

Odluka o knjiženju rezultata popisa                        .pdf

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci za blagajničko poslovanje

Priznanica   .pdf
Priznanica o primljenom novcu

Naplatite      .pdf
Nalog blagajni da naplati

Isplatite        .pdf
Nalog blagajni da isplati

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci za poslovanje sa čekovima
tekućih računa građana i pravnih lica

Specifikacija čekova             .pdf
Specifikacija čekova po tekućim računima građana i pravnih lica

Zbirna specifikacija čekova   .pdf
Zbirna specifikacija čekova po tekućim računima građana i pravnih lica

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Obrasci statutarnih knjiga kod privrednih društava

Knjiga odluka   .doc 
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac 
nije propisan

Knjiga udela    .xls 
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac 
nije propisan

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Ostali obrasci

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja   .xls
(poslednji put modifikovano 23. aprila 2015. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan. Obrazac sačinjen na osnovu internog obrasca Poreske uprave RS.

Zahtev za izdavanje uverenja o
plaćenom porezu na prenos apsolutnih parava
   .jpg 
Zahtev za izdavanje uverenja o plaćenom porezu na prenos
apsolutnih prava koje je potrebno da se priloži prilikom podnošenja
zahteva za upis nepokretnosti kod Republičkog geodetskog zavoda 
(postavljeno 19. aprila 2010. godine)
Obrazac se daje u .jpg formatu, pogodan za štampanje.
Obrazac nije propisan. Obrazac neznatno modifikovan interni obrazac Poreske uprave RS.

Obrazac ERP   .pdf 
Prijava za evidentiranje poslodavaca
Obrazac sačinjen u .pdf formatu, otvoren za popunjavanje i štampanje.
Obrazac propisan

Putni nalog za putnički automobil   .pdf

Zahtev za paušalno oprezivanje   .jpg   .doc
Obrazac u .jpg formatu namenje za štampanje i ručno popunjavanje.
Obrazac u .doc formatu otvoren za popunjavanje i štampanje.
Obrazac nije propisan već preporučen od Poreske uprave

Zahtev za paušalno oprezivanje - za novoosnovane   .jpg
Obrazac sačinjen u .jpg formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan već preporučen od Poreske uprave

Otkupni list - priznanica   .xls   .pdf   
Za otkupljene poljoprivredne proizvode i proizvode šumarstva
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac sačinjen u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan

Zahtev za izdavanje markica
Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje
   .pdf
Obrazac sačinjen u .pdf, otvoren za popunjavanje i štampanje.
Obrazac nije propisan

Zahtev za izdavanje potvrde o
preračunu osnovnog kapitala pravnog lica
   .pdf 
podnosi se Udruženju banaka Srbije ili,
sa istim podacima, bilo kojoj poslovnoj banci
Obrazac sačinjen u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

 

aktivasistem_468x60.gif

 

Poslovni savetnik, priručnik
Kako pokrenuti posao        
Propisi besplatno                
Obrasci besplatno    
Rokovnik obaveza              
Servisi, pretrage, linkovi   
Za opuštanje i nauk             
Agencijska literatura

   

 


 

Cenovnik i opšti usloviNa stranici  Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Agencijski
Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik Agencijskih usluga.  Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal