RZS objavio indeks potrošačkih cena za jun 2018.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u junu 2018. godine, u odnosu na maj 2018. godine, u proseku su više za 0,4%. Potrošačke cene u junu 2018. godine u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,3%, dok su u poređenju sa decembrom 2017. godine povećane 2,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u junu 2018. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (3,0%), Transport (1,1%), Hrana i bezalkoholna pića (0,2%) i Komunikacije (0,1%). Pad cena zabeležen je u grupama Zdravstvo, Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana, Restorani i hoteli i Obrazovanje (za po -0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Comments