RZS objavio indeks potrošačkih cena za avgust 2018.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu 2018. godine, u odnosu na jul 2018. godine, u proseku su više za 0,3%. Potrošačke cene u avgustu 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2017. godine povećane 2,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u avgustu 2018. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (3,3%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,6%), Transport (0,4%), Komunikacije (0,3%), Hrana i bezalkoholna pića (0,2%) i u grupama Zdravstvo i Restorani i hoteli (za po 0,1%). Pad cena je zabeležen u grupi Odeća i obuća (-1,5%) i u grupama Alkoholna pića i duvan i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (za po -0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Comments