Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici održanoj 8. oktobra da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je, pre svega, imao u vidu očekivano kretanje inflacije i njenih faktora u narednom periodu, kao i efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike. Nakon ovogodišnjeg minimuma u aprilu, inflacija se, očekivano, vratila u granice cilja i u avgustu je iznosila 2,6%. Izvršni odbor očekuje da će se međugodišnja inflacija i u naredne dve godine kretati u granicama cilja. U srednjem roku kretanje inflacije biće pre svega opredeljeno postepenim rastom agregatne tražnje. Održavanje postignute cenovne stabilnosti u narednom periodu očekuju i finansijski sektor i privreda, o čemu svedoče njihova inflaciona očekivanja usidrena oko cilja od 3% i za godinu, i za dve godine unapred.

Ekonomija Srbije snažno raste od početka godine, po najvišoj stopi u poslednjih deset godina, čemu doprinosi i prethodno ublažavanje monetarne politike Narodne banke Srbije. Prema oceni Izvršnog odbora, privredni rast u ovoj godini iznosiće preko 4%, uz visok doprinos investicija, koje će i u narednom periodu omogućiti nastavak dinamičnog rasta izvoza prerađivačke industrije. Rast investicija podržan je i povoljnim uslovima finansiranja i rastom kreditne aktivnosti. Takođe, neto priliv stranih direktnih investicija, koji više nego u punoj meri pokriva deficit tekućeg računa platnog bilansa, doprinosi smanjenju spoljne neravnoteže u srednjem roku uticajem na rast izvoza.

Izvršni odbor smatra da je opreznost u vođenju monetarne politike i dalje potrebna, imajući u vidu pre svega dešavanja u međunarodnom okruženju. Kretanje svetske cene nafte i dalje je volatilno, iako se, prema fjučersima, očekuje njena stabilizacija do kraja 2018. Zbog više cene nafte na svetskom tržištu, ove godine je nešto viša i inflacija u međunarodnom okruženju. Takođe, do kraja godine očekuje se i nastavak zaoštravanja monetarne politike Sistema federalnih rezervi SAD i završetak programa kvantitativnog popuštanja Evropske centralne banke, što bi moglo da se odrazi na tokove kapitala prema zemljama u usponu. Pored toga, rast protekcionizma u međunarodnoj trgovini uticao je na manju spremnost investitora za ulaganja i povećanu neizvesnost na međunarodnom finansijskom tržištu. Ipak, Izvršni odbor ističe da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući povoljnijim makroekonomskim pokazateljima i izgledima za naredni period.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 8. novembra.

Izvor: Narodna banka Srbije

Comments