Prosečna zarada za jun i sa njom povezane veličine

Pregled:
Prosečna mesečna zarada
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa
Visina učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetomRepublički zavod za statistiku objavio je podatke o prosečnim zaradama za jun 2018. godine.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za jun 2018. godine iznosila je 68 047 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49 226 dinara.

U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečna bruto zarada za jun nominalno je veća za 5,3%, a realno za 2,9%, dok je prosečna neto zarada veća za 5,8% nominalno, a za 3,4% realno.

Kumulativni rast bruto zarada u periodu januar–jun 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 5,5% nominalno, odnosno 3,7% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6,0% nominalno i za 4,2% realno.

Medijalna neto zarada za jun iznosila je 38 500 dinara, što znači da je 50% zaposlenih, prema evidenciji Poreske uprave, ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Prosečna neto zarada za jun 2018. godine iznosila je 417 evra.

Comments