Dopuna uredbe o paušalcima

U Sl. glasniku 98/2017 objavljena je Uredba o dopuni Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Novom uredbom paušalno oporezovanim advokatima paušalni prihod za utvrđivanje poreske obaveze za 2015, 2016. i 2017. godinu utvrđuje se u visini paušalnog prihoda koji je ovoj grupi obveznika utvrđen za 2014. godinu.

Podsećamo da izmenama i dopunama Uredbe koja je objavljena u Sl. glasniku 80/2017 od 29.08.2017., shodno članu 5, stav 2 Uredbe svim ostalim paušalcima visina paušalnog prihoda može biti viša za 10% u odnosu na prethodnu godinu, ali i viša ukoliko elementi koji se primenjuju za obveznika nisu ostali isti, odnosno nisu vrednovani na isti način kao za godinu koja prethodi godini za koju je otvrđen porez.

Takođe, podsećamo da će se navedeni kriterijum primenjivati za utvrđivanje poreza na paušalno utvrđeni prihod počev za 2015. godinu.

Autor: AKTIVA sistem

Comments