Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2017. godini.

Period primene Iznosi najviše mesečne osnovice Sl. glasnik RS
od 1.12.2017. do 31.12.2017. 323.010 (5 x 64.602) 106/2017
od 1.11.2017. do 30.11.2017. 332.190 (5 x 66.438) 96/2017
od 1.10.2017. do 31.10.2017. 325.470 (5 x 65.094) 87/2017
od 1.09.2017. do 30.09.2017. 331.255 (5 x 66.251) 79/2017
od 1.08.2017. do 31.08.2017. 339.285 (5 x 67.587) 72/2017
od 1.07.2017. do 31.07.2017. 324.300 (5 x 64.860) 63/2017
od 1.06.2017. do 30.06.2017. 341.230 (5 x 68.246) 52/2017
od 1.05.2017. do 31.05.2017. 328.475 (5 x 65.695) 40/2017
od 1.04.2017. do 30.04.2017. 324.235 (5 x 64.847) 29/2017
od 1.03.2017. do 31.03.2017. 286.155 (5 x 57.231) 13/2017
od 1.02.2017. do 28.02.2017. 368.205 (5 x 73.641) 5/2017
od 1.01.2017. do 31.01.2017. 315.305 (5 x 63.061) 105/2016

Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2016. godini.

Period primene Iznosi najviše mesečne osnovice Sl. glasnik RS
od 1.12.2016. do 31.12.2016. 312.070 (5 x 62.414) 95/2016
od 1.11.2016. do 30.11.2016. 320.750 (5 x 64.150) 89/2016
od 1.10.2016. do 31.10.2016. 312.370 (5 x 62.474) 80/2016
od 1.09.2016. do 30.09.2016. 318.495 (5 x 63.699) 73/2016
od 1.08.2016. do 31.08.2016. 320.095 (5 x 64.019) 65/2016
od 1.07.2016. do 31.07.2016. 302.600 (5 x 60.520) 59/2016
od 1.06.2016. do 30.06.2016. 337.320 (5 x 67.464) 48/2016
od 1.05.2016. do 31.05.2016. 315.145 (5 x 63.029) 44/2016
od 1.04.2016. do 30.04.2016. 306.395 (5 x 61.279) 31/2016
od 1.03.2016. do 31.03.2016. 278.815 (5 x 55.763) 15/2016
od 1.02.2016. do 29.02.2016. 353.815 (5 x 70.763) 5/2016
od 1.01.2016. do 31.01.2016. 304.565 (5 x 60.913) 109/2015

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (član 42. Zakona) čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.

Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).
Najvišu godišnju osnovicu doprinosa (član 43. Zakona) čini petostruki iznos prosečne godišnje zarade ostvarene po zaposlenom u Republici u godini za koju se plaćaju doprinosi, a za 2014. godinu iznosi 3.685.560 dinara (61.426 x 12 x 5).
Procenjenu najvišu godišnju osnovicu doprinosa (član 67. Zakona) čini petostruki iznos prosečne godišnje zarade ostvarene po zaposlenom u Republici u prethodnoj godini uvećan za procenjeni rast zarada u tekućoj godini, a za 2015. godinu iznosi 3.729.787 dinara (“Sl. glasnik RS”, br. 11/2015).