Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Prevod sajta
Mapa i detaljna pretraga
Sadržaj sajta www.aktivasistem.com

Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

Mapa sajta

Naslovna i aktuelnosti       ++
    Strana 025    ++
         Nastavljena akcija suzbijanja sive ekonomije
         Inspektori sakupljaju rasuto perje
         Inspekcija rada nastavlja borbu protiv rada na crno
         Paušalno oporezovani preduzetnici – Paušalci

    Strana 024    ++
         Poreske kontrole u 50 objekata
         Šalter, izgleda, odlazi u istoriju
         Inspekcija otkrila 145 nelegalnih firmi
         Poreska policija zaplenila 169.720 paklica cigareta
         Rekordna naplata poreza u avgustu 2015. godine
         Početak davanja podataka iz finansijskih izveštaja za 2014. godinu i pružanje usluga sa tim podacima
         Nastavljen rad na suzbijanju sive ekonomije
         Kontrola ugostiteljskih objekata u Novom Bečeju

    Strana 023    ++
         Primena Zakona o platnim uslugama
         Vanredne kontrole Poreske uprave
         Prosečna zarada za jul i sa njom povezane veličine
         O godišnjem porezu na dohodak građana piše "Kurir"
         Prethodnih dana kontrolisani ugostiteljski objekti u Beogradu
         Oduzeto 303 kilograma duvana
         Inspekcija rada kontroliše i neregistrovane firme

    Strana 022    ++
         Gase firmu kako ne bi plaćali dugove
         Aktivnosti terenske kontrole i Poreske policije u Kragujevcu i na Kopaoniku
         Poreska uprava Srbije na sve načine pokušava da poboljša naplatu poreza
         Dve trećine ugostiteljskih objekata u Guči i Vrnjačkoj Banji ne poštuje propise
         Objavljivanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu
         Zakon o inspekcijskom nadzoru omogućio kontrolu neregistrovanih subjekata
         Novi internet domen za prijavljivanje poreskih nepravilnosti
         Godišnji porez na dohodak građana
         Spiskovi najvećih dužnika na dan 30.06.2015. godine

    Strana 021    ++
         Novi internet domen za prijavljivanje poreskih nepravilnosti
         Godišnji porez na dohodak građana
         Spiskovi najvećih dužnika na dan 30.06.2015. godine
         Inspekcija rada: Gde god smo kontrolisali, bilo je nepravilnosti
         Ističe rok za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu
         Učestalije inspekcijske kontrole protiv sive ekonomije
         Kontrola poslovanja ekskluzivnih restorana i splavova u Beogradu
         Zaplenjeno 814 kilograma duvana
         Palić - kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa

    Strana 020    ++
         Narodna banka Srbije objavila Izveštaj o otkrivenim falsifikovanim novčanicama           - januar-jun 2015.
         Informacija o obavezi dostavljanja konsolidovanog godišnjeg izveštaja o          poslovanju
         Indeks potrošačkih cena u Republici Srbiji
         Referentna kamatna stopa zadržana na nivou od 6 odsto
         Poseban informacioni sistem za konsolidovane finansijske izveštaje dostupan          korisnicima
         Ističe rok za prijem redovniih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu
         Javni poziv za stručno osposobljavanje pripravnika na teritoriji Grada Novog          Sada u 2015. godini

    Strana 019    ++
         Firme se registruju u opštinama gde su manji troškovi poslovanja
         Lista životnih lekcija jednog od najbogatijih ljudi na svetu
         Javni poziv za stručno osposobljavanje pripravnika
         Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije
         Spiskovi najvećih dužnika na dan 31.03.2015. godine
         Zvanično najavljena reforma Poreske uprave
         Kako ubrzati internet?
         Dolazite kući sa posla puni briga?

    Strana 018    ++
         Pretraga izveštaja za 2014. godinu
         Obaveze poslodavca po osnovu zakona o zaštiti uzbunjivača
         Preduzetnici se ne rađaju, već stvaraju
         Objavljena su tri pravilnika iz oblasti poreza na dobit pravnih lica
         Pregled statusa zahteva za isplatu bolovanja
         Zamena zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja
         Efekat stada
         Predaja M- 4 do kraja maja
         Poseban informacioni sistem Registra finansijskih izveštaja ponovo u funkciji

    Strana 017    ++
         Pojednostavljen postupak elektronske predaje PPDG-2R
         Poreska uprava radi na suzbijanju nelagalnog tržišta duvana
         Moram li biti ekonomista da bih ostvario svoje biznis ideje
         Javni pozivi NSZ
         Manival preporučio oprez u poslovanju sa BiH

    Strana 016    ++
         Uplate naknada moguće samo na jedinstveni račun APR
         Preliminarni rezultati prijema izveštaja za statističke potrebe i finansijskih          izveštaja
         Dostavljanje finansijskih izveštaja za 2014. odvija se bez većih problema

    Strana 015    ++
         Finansijska pismenost
         Javni oglasi Pokrajinskog sekretarijata za privredu
         Prosečna mesečna zarada po zaposlenom u RS
         Godišnji porez na dohodak građana
         APR produžila rok za završne račune do kraja marta
         Neke novine uz finansijske izveštaje za 2014. godinu

    Strana 014    ++
         APR omogućila pretragu evidencije obveznika
         Rok za predaju PPP je 2. februar 2015. godine
         Prosečna mesečna zarada
         Izdavanje potvrde plaćenog poreza
         AKTIVA sistem ispunjava uslove za AA sertifikat bonitetne izvrsnosti
         APR - Potpisivanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu

    Strana 013    ++
         Novine u kontnom okviru i obrascima finansijskih izveštaja
         PURS najavljuje još češće i jače kontrole ugostitelja
         Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca
         Referentna kamatna stopa
         Indeks potrošačkih cena za decembar 2014.
         Novi zakon o platnim uslugama
         Zbirni godišnji podaci iz Registra privrednih subjekata
         Predložene mere za suzbijanje sive ekonomije
         Prijavljivanje neizdavanja fiskalnih računa posredstvom sajta Poreske uprave

    Strana 012    ++
         Obaveze po BOP-u za zatvorenu radnju
         Estrada polaže račune poreskoj upravi
         Rad Agencije za mirno rešavanje radnih sporova
         Zajednička izjava RS i SAD o primeni FACTA
         Jedinstveni račun za uplate naknada APR-u
         Rok za predaju PPP je 2. februar 2015. godine
         Obavezno generisanje poziva na broj za sve uplate APR-u
         članarina URIPS-u za 2015. godinu iznosi 1.500 dinara

    Strana 011    ++
         Propisane su naknade za obradu finansijskih izveštaja
         Rok za usvajanje izveštaja o popisu
         Potpisivanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu
         Izmenjena uredba o paušalu za advokate
         Prljavom novcu uvek ostane trag
         Obaveza dostave obaveštenje vođenju poslovnih knjiga APR-u

    Strana 010    ++
         Integralni tekstovi pravilnika o prijemu fin. izveštaja
         198 krivičnih prijava zbog zaplene rezanog duvana
         Kontrola tokova novca u "Farmakomu"
         Krivična prijava PU Pirot
         Javna rasprava o privremen. ogran. prava obavljanja priv. i dr. delatnosti
         Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje
         Novembarski probni završni račun
         Poreznici love nelegalan softver pomoću nelegalnog softvera
         Nema više najave poreske kontrole
         Obavezno usaglašavanje potraživanja i obaveza
         Moguća krađa podataka iz Poreske uprave
         Najbogatiji ljudi u Srbiji bave se sivom ekonomijom
         Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste          proizvoda

    Strana 007    Strana 008    Strana 009
    Strana 004    Strana 005    Strana 006
    Strana 001    Strana 002    Strana 003

O preduzeću, kontakt...       ++
    Zaposlenje
    Aktuelni konkursi
    Reference

Osnivanje preduzeća i radnji...       ++
    Uputstvo za korišćenje pretrage rezervisanih     naziva na sajtu APR


Računovodstvo, knjigovodstvo...

Boravak i radne dozvole strancima po osnovu zapošljavanja i samozapošljavanja...

Korisni sadržaji besplatno       ++
    Poslovni savetnik, priručnik ++
         Knjigovodstveni i poreski tretman radne odeće za zaposlene
         Sličnosti i razlike između preduzetnika i DOO u deset tačaka
         Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije
         Obaveze poslodavca po osnovu zakona o zaštiti uzbunjivača
         Poreski aspekt likvidacije
         Paušalno oporezivani preduzetnik
         Godišnji porez na dohodak građana
         Neke novine uz finansijske izveštaje za 2014. godinu
         Kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica prema Zakonu o računovodstvu
         Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić
         Lična zarada preduzetnika
         Državni i verski praznici u Republici Srbiji                English
         Novembarski probni završni račun
         Obavezno usaglašavanje potraživanja i obaveza, Obrazac IOS
         Pregled sadržaja "Službenih glasnika RS" od značaja za privredu
         Pregled Biltena Ministarstva finansija
         Saopštenja Narodne banke Srbije
         Pregled sadržaja "Službeni list Grada Novog Sada"
         Pregled neoporezivih iznosa naknada troškova i drugih primanja koja nemaju          karakter zarade

    Kako pokrenuti i razvijati posao    ++
         Strana 10    ++
                  10 stvari koje uspešni ljudi rade drugačije od ostalih
                  Kratak vodič za otvaranje firme u Srbiji
                  Sindrom Princ Čarls
                  Kako odabrati pravog knjigovođu i zašto je to važno?
                  Zlatna pravila za balans između poslovnog i privatnog života
                  Evo koliko treba para da počnete posao
                  Pet najčešćih grešaka pri pokretanju sopstvenog biznisa
                  Kako uneti poslovnu kulturu u vašu kompaniju?
                  Prestanite sanjati i pokrenite vlastiti posao
                  Kako strast pretvoriti u uspešan biznis
                  Sedam Forbes saveta za preduzetnike početnike
                  Pet stvari kojima lideri osnažuju zaposlene
                  Srpski biznis, ali iz poreskih rajeva
                  Sličnosti i razlike između preduzetnika i DOO u deset tačaka
                  Lista životnih lekcija jednog od najbogatijih ljudi na svetu

         Strana 9    ++
                  Javni poziv za stručno osposobljavanje pripravnika na teritoriji Grada                   Novog Sada u 2015. godini
                  Proglašen Svetski Preduzetnik za 2015. godinu
                  Preduzetnici se ne rađaju, već stvaraju
                  Javni pozivi NSZ
                  Moram li biti ekonomista da bih ostvario svoje biznis ideje
                  Javni oglasi Pokrajinskog sekretarijata za privredu 2015.godine
                  U starim zanatima čuči nova zarada
                  7 navika koje praktikuju milijarderi
                  Richard Branson: Zašto se uspešni ljudi muče u školi
                  Novi ciklus konkursa "Pokreni se za posao"
                  Na šest osnovanih dođe deset ugašenih firmi
                  Leže pare u Fondu, niko ih ne uzima
                  Sindrom Rumenka
                  Poverenje, biznis, inovacija
                  Jedanaest pravila za uspeh u biznisu

         Strana 8    ++
                  Refundacija troškova učešća na sajmovima
                  Kako započeti sopstveni biznis
                  Raspisani javni pozivi NSZ za 2014. godinu
                  Brajan Trejsi: Vežbajte samodisciplinu u svemu
                  Javni poziv stručnog osposobljavanja pripravnika
                  5 navika produktivnih ljudi
                  Devet osobina uspešnih ljudi
                  Iskustva srpskog biznismena iz Amerike
                  15 jednostavnih koraka za upravljanje vremenom
                  Deset zlatnih pravila srpskih zanatlija iz 1911. godine
                  Uzajamno poštovanje i poverenje
                  U šta ne trebate da verujete ukoliko pokrećete biznis
                  Iz dnevnika jednog direktora: Kupovina ispita
                  Isplati se rizikovati
                  Samonikli

         Strana 7    ++
                  10 stvari koje Vam obično ne kažu napočetku
                  EBRD: Podrška malim i srednjim preduzećima
                  O menadžerima na šaljiv način
                  Iz dnevnika jednog direktora: Broj dva
                  Krediti za mala i srednja preduzeća i preduzetnike
                  Ubediti ili uveriti?
                  Gotovina je provera stvarnosti
                  Iz dnevnika jednog direktora: Jezik III
                  Razlika između menadžera i lidera
                  U biznis se može i sa 2.500 evra
                  Iz dnevnika jednog direktora: Jezik IIa
                  Konsultantske usluge uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj
                  NjVP ili šampioni
                  Isplati se rizikovati
                  Deset stvari koje vas ne uče na fakultetu

         Strana 6    ++
                  Iz dnevnika jednog direktora: Jezik
                  Stiven Kavi: Sedam navika uspešnih ljudi
                  O politikama porodičnih kompanija u 1.36
                  Iz dnevnika jednog direktora - Put kojim se ređe ide
                  Lider je u vama
                  Hoćete li pustiti orlove da polete?
                  Lekcije Stiva Džobsa koje bude radni elan
                  Iz dnevnika jednog direktora: Dečija posla
                  Kako postati novi Steve Jobs
                  Evo kako da zaključite više prodaja
                  Šest tajni za pokretanje sopstvenog posla
                  Sedam jednostavnih saveta za pokretanje sopstvenog posla
                  A++ klasa efikasnosti organizacija
                  Deset stvari o ekonomiji koje trebate da znate
                  Kako se obogatiti u šest koraka

         Strana 5    ++
                  Pitanja koja treba postaviti sebi pre pokretanja sopstvenog biznisa
                  Gnibom
                  Biznis saveti Tonija Soprana
                  Šta žene žele?
                  Šta to bogati imaju, a ostali ne?
                  Uspešni ste ili ste neuspešni? Reći će vam samo jedna slika
                  Finansijska pismenost
                  Iz dnevnika jednog direktora: Autogram
                  Fejsbuk marketing
                  Jedanaest poruka mladima od Bil Gejtsa
                  Kako privući klijenta da posluje baš sa vama
                  Saveti za poslovni uspeh Ričarda Brensona
                  Osam stvari koje dobar šef nikad neće reći radniku
                  Vi dajete ideju, biznis anđeli pare
                  Neuspeh - recept za uspeh

         Strana 4    ++
                  Kako uspeti? Vodite ljubav, doručkujte i batalite kuknjavu
                  Kako pokrenuti biznis sa 100 dolara?
                  Online marketing - alati za uspešnu i jeftinu promociju
                  Šest načina da zaradite novac na netu
                  Terapija za organizacije... Kako razumeti ovaj termin?
                  10 saveta kako da pokrenete biznis
                  Deset tviter lekcija za trgovce početnike
                  7 razloga za pokretanje online biznisa iz kuće
                  Samopouzdanje: Verujem, mogu, znam i umem
                  Kako postati uspešan preduzetnik?
                  “Nije ovo više samo vaša zajeb…"
                  "Poslovni prijatelji" i prijatelji
                  Neobične franšize pomoću kojih možete dobro zaraditi
                  Kvalitet odnosa sa klijentom ključ uspeha u prodaji
                  Za uspešan posao bitan i izbor banke

         Strana 3    ++
                  Dvadeset životnih lekcija Stiva Džobsa
                  Tajna sticanja bogatstva
                  Tajne milionera koji su počeli od nule
                  Problemi mladih kod pokretanja sopstvenog biznisa
                  Kako napraviti posao u Srbiji?
                  Idealni poslovi za pokretanje?
                  Kako postati preduzetnik
                  Porodični biznis ima šansu u Srbiji
                  Deset zapovesti marketinške efetivnosti
                  Kako da testirate poslovne ideje?
                  Marketing: Filosofija uspeha
                  Saveti uspešnih: Tako je radio Stiv Džobs
                  Jednostavnije do privatne firme
                  Izračunajte da li možete da date otkaz i pokrenete biznis
                  Put do uspeha - ono što činite sa onim što imate

         Strana 2    ++
                  Bob Parsons - 16 pravila za uspeh u biznisu, i generalno životu
                  Prednosti i zamke porodičnog poslovanja
                  Razvijanje vaše poslovne ideje
                  Pet saveta za uspeh
                  Kako unovčiti svoje ideje
                  Početniku za pokretanje posla potrebno minimum 2.000 evra
                  Otkrivanje „mikroniše” je pola puta do uspešnog biznisa
                  Pet saveta kako pobediti umor na poslu
                  Sad je lakše osnovati i fantomske firme
                  Pokrenite lidera u sebi
                  Podrška sitnom biznisu
                  Stvaranje bogatstva u ekonomiji znanja
                  Da li ste rođeni preduzetnik?
                  Lojalan klijent - ključ uspeha
                  Trećina privrednika radi i po 60 sati nedeljno

         Strana 1    ++
                  Sedam krucijalnih saveta za uspeh na internet tržištu
                  Recept za uspeh
                  Savet za profit
                  Pet saveta kako pokrenuti sopstveni biznis
                  Tašna, mašna i firma za svaki slučaj
                  Zavisnost od posla kao od droge
                  Rizik ključan sastojak uspeha
                  Da li ste rođeni preduzetnik?
                  Pregovaračka pravila
                  Sam svoj gazda
                  Profil uspešnog preduzetnika
                  Uspešnost lidera zavisi od njegove stručnosti i njegove ličnosti
                  Veština upravljanja vremenom
                  Neverbalna komunikacija
                  Na koji način izgraditi reputaciju

    Propisi besplatno   ++
        Propisi o registraciji privrednih subjekata
        Propisi o računovodstvu i revizji
        Propisi o poreskom postupku i administraciji
        Propisi o porezu na dobit pravnih lica
        Propisi o porezu na dohodak građana
        Propisi o porezu na dodatu vrednost
        Propisi o porezima i naknadama lokalnim samoupravama
        Propisi o socijalnim doprinosima
        Propisi o radu i zapošljavanju
        Propisi o platnom prometu i finansijama
        Propisi o fisklanim kasama
        Propisi o trgovini
        Propisi o spoljnotrgovinskom poslovanju
        Propisi - ostalo - negrupisani

    Obrasci besplatno    ++
        Obrasci za završne račune pravnih lica i preduzetnika

    Rokovnik obaveza
    Servisi, pretrage, linkovi
    Za opuštanje i nauk    ++
        Strana 4    ++
                  Poučne priče – I ovo će proći
                  Zlatna pravila za balans između poslovnog i privatnog života
                  Pet stvari koje treba proveriti pre otvaranja linka
                  Najčešći bezbednosni propusti svakog od nas?
                  Kako je vredni mrav dobio otkaz?
                  Citati uspešnih o novcu: Kako ga zaraditi, zadržati i šta je                   bitnije od njega
                  Ako želite uspeti u životu
                  Kako ubrzati internet?
                  Dolazite kući sa posla puni briga?
                  Efekat stada
                  7 navika koje imate ako ste mentalno jaka osoba
                  Rođendan dinara
                  Deset znakova da vam treba odmor
                  Šta bi svaki poslovni čovek trebalo da ima u ormaru?
                  Šta bi Vam danas rekao Hamlet?
                  Indijanski etički kodeks
                  Devet osobina uspešnih ljudi
                  Protestna pesma (Miroslav Mika Antić)
                  
Ne traži prečice (Stiven Kavi)
                  Pre nego što popravite svet (Duško Radović)

        Strana 3    ++
                  Iz dnevnika jednog direktora: Lana
                  Iz dnevnika jednog direktora: Divlji zapad
                  Anegdota - žabe kao primer
                  Značaj kontinuiranog učenja
                  Zašto ljudi viču
                  Dvanaest stvari koje mentalno jaki ljudi ne rade
                  Dnevnik jednog direktora: Dečija posla
                  Jedanaest životnih lekcija Brus Lija
                  Gnibom
                  "A gde sam tu ja?" ili "Tata , je l' znaš ti da plivaš?"
                  I bez kravate ima dobre plate
                  Kako se leti obući za posao
                  
Hedžovanjem transaktera do prilično volatilne pozicije: Naučite                   biznismenski jezik
                  Volim da budem pošten čovek (Ralf Valdo Emerson)

        Strana 2    ++
                  Trenirajte osećaj uspeha
                  Uspešni ste ili ste neuspešni? Reći će vam samo jedna slika
                  Iz dnevnika jednog direktora, Autogram
                  Jedanaest poruka mladima od Bil Gejtsa
                  Pomažite ljudima
                  Trošite li uzalud svoje vreme?
                  Životne tajne koje morate što pre da otkrijete
                  Čitulja Zdravom Razumu
                  Umeće življenja i stvaranja
                  Upornost je ključ uspeha
                  Govor Stiv Džobsa
                  
Cic – Mic – Vic
                  Izabrani aforizmi

        Strana 1    ++
                  Zrnca mudrosti
                  Izabrane anegdote
                  Smešni tekstovi
                  Parkinsonov zakon
                  Kako treba da se ponašate na poslu
                  Pozitivan stav menja život
                  Kako da ublažite stres
                  Zdravlje poslovnog čoveka
                  Mrzovoljni ljudi su uspešniji
                  Terapija vodom – lek za kosti i telo
                  Šta je dozvoljeno preneti preko granice
                  Spisak najčešćih citata latinskog jezika (3)
                  Spisak najčešćih citata latinskog jezika (2)
                  Spisak najčešćih citata latinskog jezika (1)
                  Međunarodni sistem mernih jedinica (SI)

    Agencijska literatura

URIPS udruženje       ++
    Blog
    Uripsov okrugli stoSajt je optimizovan za Google Chrome.


Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti. Hannibal