Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Sajtovi državnih i ostalih institucija

Stranica sadrži linkove na sajtove institucija Republike Srbije,
institucija AP Vojvodine, institucija Grada Novog Sada
i strukovnih organizacija i udruženja.
   

SAJTOVI INSTITUCIJA REPUBLIKE SRBIJE

Vlada Republike Srbije Predsednik Republike Srbije Narodna Skupština Republike Srbijewww.parlament.gov.rs  - Narodna skupština RS
www.predsednik.rs  - Predsednik RS
www.srbija.gov.rs  - Vlada RS

Zastava Srbije

www.socijalnoekonomskisavet.rs  -  Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije

www.konkurentnasrbija.gov.rs  -  Nacionalni savet za konkurentnost Rerpublike Srbije

www.ujn.gov.rs  -  Uprava za javne nabavke

Agencija za privredne registrewww.apr.gov.rs  - Agencija za privredne registre

Poreska uprava www.poreskauprava.gov.rs  - Poreska uprava Republike Srbije 

Fond za razvoj Republike Srbije www.fondzarazvoj.gov.rs  - Fond za razvoj Republike Srbije

SIEPA - Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza www.siepa.gov.rs  - Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA)

Republički zavod za statistiku Republike Srbije www.webrzs.stat.gov.rs  - Republički zavod za statistiku Republike Srbije

Uprava carinawww.upravacarina.rs  - Uprava carina

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranjewww.pio.rs  - Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije

Republički zavod za zdravstveno osiguranje Srbijewww.rzzo.rs  - Republički zavod za zdravstveno osiguranje Srbije

Nacionalna služba za zapošljavanjewww.nsz.gov.rs  - Nacionalna služba za zapošljavanje

Republički hidrometeorološki zavodwww.hidmet.gov.rs  - Republički hidrometeorološki zavod Srbije 

 

SAJTOVI INSTITUCIJA AP VOJVODINE

Izvršno veće AP VojvodineSkupština AP Vojvodinawww.skupstinavojvodine.gov.rs  - Skupština AP Vojvodine

www.vojvodina.gov.rs  - Vlada AP Vojvodine

www.psf.vojvodina.gov.rs  - Pokrajinski sekretarijat za finansije
www.spriv.vojvodina.gov.rs  - Pokrajinski sekretarijat za privredu
www.psrzrp.vojvodina.gov.rs  - Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova
www.vojvodina.gov.rs/psinf  - Pokrajinski sekretarijat za informacije
www.samouprava.vojvodina.gov.rs  - Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku sdaradnju
www.puma.vojvodina.gov.rs  - Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice
www.arhiurb.vojvodina.gov.rs  - Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo
www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs  - Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje
www.kultura.vojvodina.gov.rs  - Pokrajinski sekretarijat za kulturu
www.psemr.vojvodina.gov.rs  - Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs  - Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
www.sio.vojvodina.gov.rs  - Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
www.region.vojvodina.gov.rs  - Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju
www.demograf.vojvodina.gov.rs  - Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju
www.psp.vojvodina.gov.rs  - Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Privredna komora VojvodineFond za razvoj AP Vojvodinewww.vdf.org.rs  - Fond za razvoj AP Vojvodine

www.rpkns.com  - Privredna komora Vojvodine 

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivredewww.fondpolj.vojvodina.gov.rs  - Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede 

Garancijski fond AP Vojvodinewww.garfondapv.org.rs  - Garancijski fond AP Vojvodine 

www.zapadnobackiokrug.org.rs  - Zapadnobački okrug 

www.juznobacki.okrug.gov.rs  - Južnobački upravni okrug 

www.rda-backa.rs  - Regionalna razvojna agencija Bačka 

www.rcrbanat.rs  - RCR Banat 
                           Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat, d.o.o. Zrenjanin 

 

SAJTOVI INSTITUCIJA GRADA NOVOG SADA

Skupština Grada Novog Sada Grad Novi Sadwww.novisad.rs  - Grad Novi Sad

www.skupstinans.rs  - Skupština Grada Novog Sada

Regionalna Privredna komora Novi Sad Regionalna agencija za razvoj MSSP www.almamons.co.rs  - Regionalna agencija za razvoj MSPP

www.rpkns.com  - Regionalna privredna komora Novi Sad

 

SAJTOVI OSTALIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA

www.ses.org.rswww.ses.org.rs/udruzenjewww.ses.org.rs  - Savez ekonomista Srbije

www.ses.org.rs/udruzenje - Udruženje korporativnih direktora Srbije

www.poslodavci.rs  - Unija poslodavaca Srbije

www.poslodavci-apps.org  - APPS - Asocijacija malih i srednjih preduzeća 
                                                    i preduzetnika Srbije 
                                                    Udruženje poslodavaca Srbije

www.nops.org.rs  -  NOPS - Nacionalna organizacija potrošača Srbije

www.consumer.org.rs  - UZPV - Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine

www.apos.org.rs  - APOS - Asocijacija potrošača Srbije

www.rnids.rs  - RNIDS - Registar nacionalnog Internet domena Srbije

 

 


Poslovni savetnik, priručnik
Kako pokrenuti posao        
Kako do novca, konkursi      
Propisi besplatno                
Obrasci besplatno    
Rokovnik obaveza              
Servisi, pretrage, linkovi   
Za opuštanje i nauk             
Agencijska literatura


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal