Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Korisni sadržaji besplatno

aktivasistem_160x100.gifUslovi korišćenja                    Pridružite nam se na  facebook.png

Poslovni savetnik, priručnik;
Kako pokrenuti posao;
Servisi, pretrage, linkovi; Obrasci besplatno;
Propisi besplatno; Rokovnik obaveza;
Agencijska literatura; Zaposlenje; Za opuštanje i nauk

www.aktivasistem.com

Poslovni savetnik, priručnik

Mnoštvo korisnih stručnih tekstova iz područja računovodstva i poslovnih finansija, ali i iz područja ekonomije i privređivanja u širem smislu reči.

Kako pokrenuti posao

Stranica sadrži moguće odgovore na pitanje svih pitanja:
Kako pokrenuti, kako zakotrljati vlastiti posao?

Servisi, pretrage, linkovi

Desetak najčešće korišćenih servisa i pretraga: zvanični kurs,
registar privrednih društava, preduzetnika, tekućih računa,
prinudne naplate, obveznika PDV-a, izračunavanje kontrolnog
broja, imenici Vlade RS i poslovnih banaka, kreditni kalkulatori;
autokarta Srbije, mapa Novog Sada, mapa Petrovaradina;
tačan datum i tačno trenutno vreme; ekonomski rečnik,
automatski prevodi sa srpskog na engleski, nemački, francuski
i obrnuto. Linkovi ka sajtovima o bankama i bankarskoj ponudi,
sajtovima poslovnih kontakata i povezivanja, sajtovima državnih
institucija i sajtovima opštekorisnih sadržaja.

Obrasci besplatno

www.prevodi-konekta.co.rsBesplatno skidanje obrazaca za poslovanje: nalozi za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu, ugovori o asignaciji, cesiji i preuzimanju duga, izjava o kompenzaciji (preboju), menično pismo, ugovori o zajmu i zakupu motornog vozila, ugovori o zastupanju i delu, izvod otvorenih stavki, knjiga ulaznih faktura, pravilnik o načinu rešavanja reklamacija potrošača na nedostatke prodate robe, izračunavanje dinarskog blagajničkog maksimuma za menjačnice, obaveštenje Uzmite račun.

Propisi besplatno

www.aktivasistem.comPosebna sekcija sajta u kojoj smo vam omogućili da besplatno skinete mnoštvo zakona i podzakonskih akata o računovodstvu i finansijama, platnom prometu, fiskalnom sistemu i porezima, prometu roba i usluga, radnom pravu, sistemu socijalnog osiguranja te drugim za poslovanje značajnim ekonomsko-finansijskim oblastima.

Rokovnik obaveza

Aktuelni poreski kalendar plus spisak od nekoliko desetina obaveza koje su propisane, a čijim neizvršavanjem ili izvršavanjem posle propisanog roka, nastaju krupni prekršaji koji su kažnjivi, za naše prilike, u pravilu, izuzetno visokim novčanim kaznama.

Agencijska literatura 

Stranica sadrži pregled klijentima Agencije besplatno dostupne literature (knjige, priručnici, časopisi) iz područja finasija, ekonomije i poslovanja uopšte.

Zaposlenje 

Na ovoj stranici možete naći odgovor na pitanje koji profil stručnjaka je potreban agenciji i eventualne aktuelne potrebe za kadrovima. 

Za opuštanje i nauk 

Iza ovog naslova nalaze se Izabrani vicevi, Izabrani aforizmi i Zrnca mudrosti o biznisu, u našem izboru.

 


Kako pokrenuti posao        
Propisi besplatno                
Obrasci besplatno    
Rokovnik obaveza              
Servisi, pretrage, linkovi   
Za opuštanje i nauk             
Agencijska literatura

 

Cenovnik i opšti usloviNa stranici  Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Agencijski
Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik Agencijskih usluga.Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal