Decembar 2017

Ponedeljak
Utorak
Sreda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedelja
1
2
3
4

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu
Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec

5
6
7
8
9
10

Podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec
Plaćanje poreza na premije neživotnog osiguranja za prethodni mesec
Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV

11
12
13
14

Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
Krajnji rok za podnošenje obaveštenja preduzetnika o opredeljenju za isplatu lične zarade u 2018. godini
Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec
Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec
Podnošenje obrasca PID PDV 1 za novembar mesec ako je u novembru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
Podnošenje poreske prijave i plaćanje akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec

15
16
17
18
19

Početak roka za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Plaćanje obračunate akcize za prvu polovinu tekućeg meseca

29
30
31