Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji


07.04.2017.
Poreski tretman prihoda zaposlenog - davanje nepokretnosti u zakup
Knjigovodstvena agencija U slučaju kada fizičko lice koje je član privrednog društva u kojem je zasnovalo radni odnos, tom privrednom društvu da u zakup deo nepokretnosti koji u cilju obavljanja delatnosti privrednog društva bude korišćen kao kancelarijski prostor...>>


07.04.2017.
Objašnjenje MF u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga
Ministarstvo finansija Ministarstvo finansija je dalo objašnjenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga prevoza dobara koje se pružaju poreskom obvezniku. Mesto prometa usluga prevoza dobara određuje se u zavisnosti od toga da li se usluga pruža poreskom...>>


06.04.2017.
Poslodavci od zaposlenih često traže da osnuju sopstvene agencije
večernje novosti Poslodavci u Srbiji sve češće od izabranog kandidata za upražnjeno radno mesto traže da osnuje sopstvenu agenciju. Umesto zaposlenom, usluge tako plaćaju njegovoj firmi. Štede na porezima i doprinosima, ali, tvrde upućeni imaju i trasiran put...>>


06.04.2017.
Kako se malver širi preko Office i PDF fajlova
IT klinika Dokumenti i Office fajlovi nisu više samo prosti statički fajlovi. Microsoft Office proizvodi i Adobe PDF mogu da sadrže macroe i skripte koje omogućavaju da se ovi dokumenti ponašaju kao izvršni programi, da izvršavaju procese i instaliraju...>>


05.04.2017.
Poreski tretman prodaje dobara i pružanja usluga putem interneta
Paragraf Iz ugla zakona o fiskalnim kasama predstavljen je poreski tretman prodaje dobara i pružanja usluga putem interneta. Lice koje je upisano u odgovarajući registar i koje obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima...>>


05.04.2017.
Objašnjenje MF u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga
Ministarstvo finansija Ministarstvo finansija je dalo objašnjenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava i drugih pokretnih stvari. U cilju adekvatne primene zakonskih odredaba, potrebno je utvrditi da li je u konkretnom slučaju reč o...>>


04.04.2017.
Poreski tretman premija kolektivnog osiguranja
Knjigovodstvena agencija Premija kod kolektivnog osiguranja od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja, kao i kolektivnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, koju poslodavac plaća samo za...>>


03.04.2017.
Naknada troškova smeštaja i ishrane radnika za rad na terenu
Knjigovodstvena agencija Naknada troškova smeštaja i ishrane zaposlenom za rad i boravak na terenu, u slučaju kada poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu za vreme rada i boravka na terenu, ne podleže plaćanju poreza i doprinosa za obavezno...>>


03.04.2017.
Kontakt centar za postavljanje pitanja Poreskoj upravi
Poreska uprava Republike Srbije Poreska uprava je obavestila korisnike da će od 1. aprila moći da postavljaju pitanja koja se odnose na podnošenje poreskih prijava preko kontakt forme “Postavite pitanje”. Od tog datuma više neće biti u funkciji adrese e-pošte...>>


31.03.2017.
Zajam fizičkom licu odobren od strane privrednog društva
Knjigovodstvena agencija U slučaju kada saglasno ugovoru o zajmu privredno društvo kao zajmodavac, odobri zajam fizičkom licu kao zajmoprimcu, sa ugovorenim rokom vraćanja pozajmice do jedne godine, oporezivi događaj nastaje u momentu...>>


30.03.2017.
Naknada troškova službenog putovanja osnivaču koji nije zaposlen
Paragraf Ukoliko se javi potreba da privredno društvo na službeni put uputi lica koja kod tog pravnog lica nisu u radnom odnosu radi obavljanja određenih poslova za potrebe tog pravnog lica (pa i vlasnika pravnog lica koje nije u radnom odnosu kod tog...>>


30.03.2017.
Elektronska provera statusa proizvodnje zdravstvenih kartica
blic Republički fond za zdravstveno osiguranje je aktivirao elektronski servis za proveru statusa proizvodnje zdravstvenih kartica. Primenom ovog servisa, sva osigurana lica će moći da se informišu o statusu proizvodnje njihove zdravstvene kartice...>>


30.03.2017.
Šta je važnije: ugovor ili dogovor?
Biz Life logo Šta je važnije: pismeni ugovor ili usmeni dogovor? Da li dobar odnos između poslovnih partnera može da reši probleme iz ugovora i da li dobar ugovor može da reši loš odnos? Džezvald Salakjuz, autor knjige “Svetski pregovarač” je to objasnio ovako...>>


29.03.2017.
Inspektorat za rad sproveo kontrolu rada "na crno"
U trodnevnim nadzorima koje je Inspektorat za rad sproveo, otkriveno je da oko 30 odsto zatečenih radnika radi "na crno". Nadzor je sproveden kod poslodavaca koji se bave građevinarstvom, trgovinom, ugostiteljstvom, uslugama...>>


28.03.2017.
Uvođenje poreza na sve digitalne servise i usluge iz inostranstva
dnevnik Srbija svoje propise iz oblasti poreza usaglašava sa sličnim zakonima koji se primenjuju u zemljama Evropske unije. Novine se odnose na izbegavanje dvostrukog oporezivanja kod usluga, te na izmene u obračunu poreza na dodatu vrednost...>>  poslednja      s t r a n a      početna  
  sledeća    53  52  51   50   49   48   47   46   45   44   43   42   41   40   prethodna 
Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal