Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji


27.01.2017.
Podsetnik - ističe rok za izveštaj o popisu za 2016. godinu
Knjigovodstvena agencija Popisne komisije imaju rok za dostavljanje izveštaja o popisu za 2016. godinu na usvajanje do 27. januara 2017. godine (ovo se odnosi na obveznike koji imaju petodnevnu radnu nedelju) ili najkasnije do 28. januara 2017. godine za one koji rade subotom...>>


27.01.2017.
14 načina da se motivišete
blic Svi imamo dane kad nismo raspoloženi da radimo. Bez obzira da li je to često ili samo tek poneki dan u mesecu, ovi saveti vam mogu pomoći da se motivišete i budete energičniji u vezi sa vašim poslovnim zadacima. Svoj posao pokušajte da tretirate kao neki novi...>>


26.01.2017.
Pregled (ne)oporezivih iznosa naknada troškova
Knjigovodstvena agencija Objavljujemo pregled neoporezivih iznosa naknada troškova i drugih primanja koja imaju, odnosno nemaju karakter zarade za period 01.02.2017. - 31.01.2018. godine: dnevnice za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, otpremnine, jubilarne nagrade, solidarne...>>


26.01.2017.
Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva
Srbijatrade logo Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine objavio je konkurs za dugoročne kredite koji će se dodeljivati za finansiranje trajnih obrtnih sredstava potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća u cilju podsticanja zapošljavanja. Pravo učešća...>>


26.01.2017.
Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja
Srbijatrade logo Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine objavio je konkurs za dugoročne kredite koji će se dodeljivati za finansiranje investicionih ulaganja. Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji su u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu razvrstani...>>


25.01.2017.
Poreski tretman rashoda po osnovu kala, rastura, loma i kvara
Knjigovodstvena agencija Na rashod (kalo, rastur, kvar i lom) nastao u konkretnom poreskom periodu, PDV se ne obračunava i ne plaća do količine utvrđene u skladu sa Normativom rashoda, odnosno normativom obveznika, dok se na iznos rashoda iznad količine utvrđene u skladu sa Normativom...>>


25.01.2017.
Prosečna zarada za decembar i sa njom povezane veličine
Knjigovodstvena agencija Republički zavod za statistiku objavio je podatke o prosečnim zaradama za decembar 2016. godine. Upoznajte se sa integralnim tekstom saopštenja, pregledom po mesecima i novom najvišom mesečnom osnovicom doprinosa za obavezno socijalno osiguranje...>>


24.01.2017.
Neisplaćene zarade i bonusi se priznaju u poreskom bilansu
Knjigovodstvena agencija Rashodi koje obveznik iskaže u svojim poslovnim knjigama na ime obračunatih zarada, kao i bonusa, uključujući i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, priznaju se kao takvi u poreskom bilansu obveznika. Međutim, rashodi obveznika...>>


23.01.2017.
Novi bilten Ministarstva finansija sa mišljenjima, broj 12/2016
Ministarstvo finansija
Objavljen je link do novog broja Biltena - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, u izdanju Ministarstva finansija, koji sadrži sledeća poglavlja: Javni prihodi, Porezi, Uslovni otpis kamata i mirovanje poreskog duga...>>


18.01.2017.
Roditelji i dalje imaju pravo na povrat PDV-a na opremu za bebe
blic Izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost definitivno se ukida povraćaj PDV-a na hranu i opremu za bebe, ali će primena te odredbe početi tek kada stupi na snagu Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim treba da se reguliše iznos roditeljskog dodatka...>>


18.01.2017.
Dinar više falsifikuju od evra
politika_logo U NBS kažu da je među otkrivenim falsifikatima najviše apoena od 2.000, 1.000 i 500 dinara i one čine 95,4 odsto falsifikata novčanica gotovog novca. Među lažnim stranim novcem prednjači upravo evropska valuta, i to apoeni od 100 evra. Falsifikovani novac mora...>>


17.01.2017.
Svaka deseta kontrola tržišne inspekcije - onlajn prodavci
politika_logo Jačanje trgovine putem interneta dovelo je i do toga da se siva ekonomija vremenom preselila na oglasne portale, što je donelo više posla i inspekciji. Najveća opasnost vreba, ipak, od onih koji nisu registrovani i koji ni inspekciji, u slučaju neke prijave, nisu dostupni...>>


16.01.2017.
Odredba člana 9, stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica
Knjigovodstvena agencija Najnovijim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica dodat je stav 2. člana 9, koji glasi: “Primanja zaposlenog koja se, u smislu zakona kojim je uređeno oporezivanje dohotka građana, smatraju zaradom, uključujući i primanja na koja se do iznosa...>>


13.01.2017.
Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou
Narodna banka Srbije Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je, na sednici održanoj 12. januara 2017. godine, da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4 odsto. Donoseći odluku o zadržavanju visine referentne kamatne stope, Izvršni odbor je imao...>>


12.01.2017.
RZS objavio indeks potrošačkih cena za decembar 2016.
Republički zavod za statistiku Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. Podaci o potrošačkim cenama se publikuju 12-tog u mesecu za prethodni mesec. Indeksi potrošačkih cena su...>>  poslednja      s t r a n a      početna  
  sledeća    48  47  46   45   44   43   42   41   40   39   38   37   36   35   prethodna 
Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal