Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji


30.11.2016.
Novčana naknada za slučaj nezaposlenosti i odlazak u penziju
Knjigovodstvena agencija Novčana naknada za slučaj nezaposlenosti je pravo koje ima nezaposleno lice po osnovu osiguranja za slučaj nezaposlenosti, odnosno na osnovu uplaćenih doprinosa za slučaj nezaposlenosti, a visina mesečne naknade i vreme za koje lice ima pravo...>>


30.11.2016.
Poreski podsticaji kod zapošljavanja novih radnika
ekapija Olakšice poslodavci mogu da ostvare za one novozaposlene sa kojima su zaključili ugovor o radu i koje su prijavili na obavezno socijalno osiguranje. Istovremeno, novozaposleni bi trebalo da su pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje...>>


28.11.2016.
20 pitanja - da li je preduzetništvo za vas
Biz Life logo Radite već neko vreme za svog poslodavca, i mislite da možete mnogo bolje i više da postignete i zaradite ako biste radili za – sebe. Ali, osim volje i ideje (i početnog kapitala) potrebno vam je i još mnogo toga. Kako da znate da li ste spremni da se upustite...>>


28.11.2016.
Utvrđena neustavnost odredbe Zakona o radu
Knjigovodstvena agencija Ustavni sud je na 20. sednici u predmetima ocene ustavnosti zakona: utvrdio da odredba člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije...>>


28.11.2016.
Krediti Erste banke za male i startup firme
Erste banka logo Program Erste Banke “Korak po korak” kreiran je sa ciljem ekonomskog i socijalnog osnaživanja startap firmi i socijalnih preduzeća kroz različite pakete edukativne, finansijske i mentorske podrške. Namenjen je startap firmama koji imaju istoriju poslovanja...>>


25.11.2016.
Prosečna zarada za oktobar i sa njom povezane veličine
Knjigovodstvena agencija Republički zavod za statistiku objavio je na svojoj zvaničnoj internet stranici podatke o prosečnim zaradama za mesec oktobar 2016. godine. Time je izmenjena najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje...>>


25.11.2016.
Razlika između prevoza za sopstvene potrebe i javnog prevoza tereta
Paragraf Suštinska razlika između prevoza tereta za sopstvene potrebe i javnog prevoza tereta je u tome što se prevoz za sopstvene potrebe vrši bez naknade u vezi sa poslovima iz svoje delatnosti (npr. u veletrgovini dostava robe do kupca bez posebne naplate prevoza)...>>


24.11.2016.
Korišćenje prava na bolovanje i otkaz ugovora o radu
Paragraf Korišćenje prava na bolovanje ne može biti osnov za otkaz ugovora o radu, s tim što se nakon određenog trajanja bolovanja zaposleni upućuje na procenu radne spospobnosti, a zloupotreba bolovanja kao i nedostavljanje potvrde od lekara...>>


18.11.2016.
Novi bilten Ministarstva finansija sa mišljenjima, broj 10/2016
Ministarstvo finansija
Objavili smo link do novog broja Biltena - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, u izdanju Ministarstva finansija, koji sadrži sledeća poglavlja: Javni prihodi, Porezi, Uslovni otpis kamata i mirovanje poreskog...>>


17.11.2016.
Kako da prepoznate phishing e-mail
IT klinika Svakoga dana bezbroj phishing imejl poruka se pošalje širom sveta. Neke od njih je lako prepoznati, neke malo teže. Kako razlikovati phishing od legitimne pošte? Nažalost, ne postoji univerzalno primenjiva tehnika za svaku situaciju...>>


15.11.2016.
RZS objavio indeks potrošačkih cena za oktobar 2016.
Republički zavod za statistiku Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. Podaci o potrošačkim cenama se publikuju 12-tog u mesecu za prethodni mesec. Indeksi potrošačkih cena su...>>


14.11.2016.
Redovni godišnji Agencijski seminar
Knjigovodstvena agencija Redovni godišnji Agencijski seminar za klijente održaćemo u sredu, 16. novembra 2016. godine u 15.00 časova. Osnovna tema je priprema za predstojeći završni račun i godišnji popis, sa posebnim osvrtom na razlike u odnosu na prošle godine. Pričaćemo i o aktuelnostima.


14.11.2016.
Obavezno usaglašavanje potraživanja i obaveza
Knjigovodstvena agencija Pravna lica i preduzetnici dužni su da pre sastavljanja finansijskih izveštaja, usaglase međusobna potraživanja i obaveze. Poverilac je dužan da dostavi dužniku spisak neplaćenih obaveza. Uobičajeno je da se usaglašavanje vrši razmenom IOS-a...>>


14.11.2016.
Novembarski probni završni račun
Knjigovodstvena agencija Raditi probne završne račune tokom godine je preporučljivo - uraditi probni završni račun sa mesecom novembrom, moglo bi se reći da je obavezno. Potrebno je sa što većom tačnošću proceniti poslovni rezultat firme, dobit ili gubitak, te u preostalih mesec dana...>>


14.11.2016.
Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou
Narodna banka Srbije Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je, na sednici održanoj 10. novembra 2016. godine, da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4 odsto. Donoseći odluku o zadržavanju visine referentne kamatne stope, Izvršni odbor je imao...>>  poslednja      s t r a n a      početna  
  sledeća      43    42     41     40     39     38     37     36     35     34     33   prethodna 
Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal