Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji


11.05.2016.
Primena novog Zakona o inspekcijskom nadzoru
Tržišna inspekcija do sada je kontrolisala samo one koji su radili potpuno nelegalno. U skladu sa novim Zakonom o inspekcijskom nadzoru, sada inspekcija može da pokuca i na vrata onih koji su privremeno odjavili radnje,a i dalje rade u punom kapacitetu...>>


11.05.2016.
Početak pružanja usluga boniteta sa podacima iz FI za 2015
Agencija za privredne registre APR obaveštava sve zainteresovane korisnike da će usluge boniteta u kojima su uključeni podaci iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu biti dostupni počev od petka, 13. maja 2016. godine. Istovremeno će prestati da važi skoring koji je...>>


10.05.2016.
Kafiće u Novom Sadu posle 23.00 zatvara Komunalna policija
Ugostitelji se nisu prilagodili gradskoj odluci o radnom vremenu, koja se primenjuje od 1. maja, pa je tako 5. maja Komunalna policija, kontrolišući koliko se ugostitelji pridržavaju novog radnog vremena, posle 23.15 naložila kafedžijama da lokale zatvore...>>


06.05.2016.
Objavili smo prečišćene tekstove propisa

Aktiva sistem Pored već postojećih, na stranici Propisi besplatno objavili smo i prečišćene tekstove propisa objavljenih u "Službenom glasniku RS" zaključno sa brojem 44 od 29. aprila 2016. godine...>>


04.05.2016.
Zahteve za reprogram Poreska uprava će primati do 4. jula
Večernje novosti Preduzetnici u najvećem broju slučajeva traže odlaganje plaćanja duga za poreze na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, a zahtevi preduzeća najčešće se odnose na odlaganje duga po osnovu objedinjene naplate poreza i...>>


04.05.2016.
Inspektor u stan samo uz naredbu suda
Preduzetnici i drugi privrednici već godinama se žale da ih svako malo posećuju inspektori i stvaljaju njihov rad pod lupu, dok u komšiluku kolega radi na crno. Prošle 2015. godine, u aprilu, donet je novi Zakon o inspekcijskom nadzoru, čija primena počinje poslednjeg...>>


28.04.2016.
Praznično radno vreme agencije "AKTIVA sistem"
Knjigovodstvena agencija Agencija "AKTIVA sistem" neće raditi u vreme praznika, od petka do utorka, 29. i 30. aprila i 1, 2. i 3. maja, shodno Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji. Prvi radni dan posle praznika biće sreda, 4. maj 2016. godine.


27.04.2016.
Rok za podnošenje poreske prijave PPDG-2R ističe 16. maja
Poreska uprava Republike Srbije Obveznici godišnjeg poreza na dohodak su građani koji su u 2015. godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2015. godini. Neoporezivi iznos dohotka za 2015. godinu je 2.201.220,00 dinara...>>


25.04.2016.
Projekat podrške početnicima za započinjanje posla – Start up
Ministarstvo privrede Pravo učešća u Projektu imaju fizička lica koja nemaju zaposlenje, ali imaju kvalitetnu poslovnu ideju za samozapošljavanje. Bespovratna sredstva se mogu odobriti za nabavku osnovnih sredstava, kao i za operativne troškove poslovanja...>>


25.04.2016.
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava
Ministarstvo privrede Sredstva opredeljena Programom namenjena su za finansijsku podršku kroz sufinansiranje ulaganja licima koja žele da pokrenu sopstveni posao, ili postojećim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koja su registrovana u APR najranije u godini...>>


25.04.2016.
Praznovanje predstojećih Vaskršnjih praznika i Praznika rada
Knjigovodstvena agencija Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", broj 43/01, 101/07 i 92/11) dana 29. i 30. aprila i 1. i 2. maja neradno se praznuju Vaskršnji praznici, a dana 3. maja neradno se praznuje Praznik rada...>>


25.04.2016.
Prosečna zarada za mart i sa njom povezane veličine
Knjigovodstvena agencija Republički zavod za statistiku objavio je na svojoj zvaničnoj internet stranici podatke o prosečnim zaradama za mesec mart 2016. godine. Time su izmenjenje najviša i najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje...>>


25.04.2016.
Objavili smo prečišćene tekstove propisa

Moja Firma Logo Pored već postojećih, na stranici Propisi besplatno objavili smo i prečišćene tekstove propisa objavljenih u "Službenom glasniku RS" zaključno sa brojem 42 od 22. marta 2016. godine. >>


22.04.2016.
Za početnike u biznisu 600 miliona RSD
Dva javna poziva za dodelu kreditnih i bespovratnih sredstava početnicima u poslovanju, sa ukupnim fondom od 600 miliona dinara, raspisana su 20.04.2016. godine. Cilj je pružanje podrške osnivanju novih preduzeća, podsticanja zapošljavanja i održivog i...>>


20.04.2016.
Novi bilten Ministarstva finansija sa mišljenjima, broj 03/2016

Ministarstvo finansija Obaveštavamo da smo na stranici Poslovni savetnik, priručnik objavili Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, u izdanju Ministarstva finansija, koji sadrži sledeća poglavlja: Javni prihodi, Porezi, Uslovni otpis kamata i mirovanje poreskog...>>  poslednja      s t r a n a      početna  
  sledeća      37    36     35     34     33     32     31     30     29     28   prethodna Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal