Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji


08.04.2016.
Dostavljanje i zamena godišnjih finansijskih izveštaja za 2015
Agencija za privredne registre APR obaveštava sve zainteresovane korisnike da je od 8. aprila 2016. godine, u okviru Finansijskih izveštaja, omogućen pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije, kojim se obezbeđuje jedinstven postupak: unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja...>>


08.04.2016.
Pomoć nezaposlenima uz samo dva žiranta
Nezaposleni koji su na evidenciji NSZ mogu do 18. aprila konkurisati za novac za samozapošljavanje koji dodeljuje državna služba. Može se dobiti 180.000 dinara, odnosno 200.000 za osobe s invaliditetom, a svi nezaposleni koji dobiju taj namenski novac....>>


07.04.2016.
Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou
Narodna banka Srbije Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je, na sednici održanoj 7. aprila 2016. godine, da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,25 odsto. Prilikom donošenja odluke, Izvršni odbor je ocenio da su inflatorni pritisci niski. Međutim, postojeći...>>


07.04.2016.
Tiranija hitnog
Često se čuje priča o menadžerskim bolestima: infarktu, čiru ili samo stresu. To su stvari koje se događaju ali kako uspemo da ih steknemo? Pokušajmo da analiziramo naš običan dan. Ono što nam se dešava je da stvari koje treba da uradimo i to u nekom raspoloživom...>>


06.04.2016.
AKTIVA sistem raspisala konkurs za radno mesto
Knjigovodstvena agencija Na našoj internet stranici Aktuelni konkursi objavljen je oglas za upražnjeno radno mesto samostalni referent pravnih poslova VSS/VŠS...>>


05.04.2016.
Građani od 5. aprila sudske takse plaćaju taksenim markama
Sudske takse do 5.000 dinara građani Srbije će od 5. aprila 2016. godine plaćati taksenim markama, koje mogu kupiti na šalterima 201 pošte u Srbiji. Početak novog načina plaćanja sudskih taksi simbolično su obeležili kupovinom taksenih marki ministar...>>


05.04.2016.
Neuspeh – recept za uspeh
U životu i u preduzetništvu, neuspeh je lekcija u kojoj ne samo da imamo priliku da naučimo šta smo i kako uradili loše, već i prilika da iz toga naučimo kako da postupimo bolje sledeći put. Na temu neuspeha u preduzetništvu, svetski predavač...>>


04.04.2016.
Objavili smo prečišćene tekstove propisa

Moja Firma Logo Pored već postojećih, na stranici Propisi besplatno objavili smo i prečišćene tekstove propisa objavljenih u "Službenom glasniku RS" zaključno sa brojem 32 od 30. marta 2016. godine. >>


01.04.2016.
Odlaganje plaćanja poreskog duga do 60 meseci uz otpis kamate
Poreska uprava Republike Srbije Na osnovu izmena ZPPA, Poreska uprava na zahtev poreskog obveznika može odložiti plaćanje glavnog poreskog duga do 2.000.000 dinara bez kamate, sa stanjem na dan 04.03.2016. godine, najduže do 60 mesečnih rata uz otpis 100% kamate. Zahtev za odlaganje...>>


30.03.2016.
Novi bilten Ministarstva finansija sa mišljenjima, broj 02/2016

Ministarstvo finansija Obaveštavamo da smo na stranici Poslovni savetnik, priručnik objavili Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, u izdanju Ministarstva finansija, koji sadrži sledeća poglavlja: Javni prihodi, Porezi, Uslovni otpis kamata i mirovanje poreskog...>>


29.03.2016.
Šta treba obaviti u prvim danima nakon registracije preduzetnika
Moja Firma Logo Predali ste dokumentaciju za registraciju preduzetnika APR-u. Dok čekate njihov odgovor, informišite se šta će biti vaši prvi zadaci nakon registracije. Jedna od prvih finansijskih odluka koju treba da donesete je izbor sistema oporezivanja (ukoliko uopšte imate izbora)...>>


29.03.2016.
Paušalci uzalud čekaju poštara
Poreski obveznici koji plaćaju porez paušalno još uvek ne znaju kolike će im biti obaveze ove godine. Već je trebalo da dobiju konačna rešenja o porezu za prošlu godinu te da im, istovremeno, bude određena i obaveza za ovu. Ipak, poštari nikako da zakucaju....>>


28.03.2016.
2,8 mlrd RSD da se podstakne privatni biznis
Direktor NSZ izjavio je da je NSZ u cilju podsticanja preduzetništva obezbedila 2,8 milijarde dinara. Ovaj novac namenjen je za razne programe zapošljavanja, a svi javni pozivi u ovoj službi su otvoreni i namenjeni privatom sektoru. Ideja je da...>>


25.03.2016.
Aktuelne reforme u oblasti otvaranja firmi
Knjigovodstvena agencija PURS, počev od 1. januara 2016. godine, od novoosnovanih privrednih subjekata ne zahteva više dostavljanje dokumentacije radi formiranja osnovnog dosijea, a počev od 1. marta 2016. godine kontakt podaci (broj telefona i elektronska adresa – mail) unose se...>>


25.03.2016.
Prosečna zarada za februar i sa njom povezane veličine
Knjigovodstvena agencija Republički zavod za statistiku objavio je na svojoj zvaničnoj internet stranici podatke o prosečnim zaradama za mesec februar 2016. godine. Time je izmenjena i najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje...>>  poslednja      s t r a n a      početna  
  sledeća      35     34     33     32     31     30     29     28     27     26  prethodna Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal