Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

25.03.2016.
Da li ste obveznik naknade za posebne tokove otpada
Moja Firma Logo Mnoge firme nisu čule za naknadu za posebne tokove otpada a njeno pominjanje ne izaziva kod njih nikakvo interesovanje, jer zvuči kao nešto što se ne tiče njihovog poslovanja. Međutim, obveznik ove naknade postaje se mnogo lakše nego što većina misli...>>


24.03.2016.
Problemi paušalaca zbog kašnjenja u obračunu poreza
Skoro 220 hiljada preduzetnika koji porez plaćaju paušalno tzv. paušalci još nisu dobili obračun za prošlu godinu, piše RTS. Kašnjenje nadležne institucije pravi probleme zanatlijama, arhitektama, poslastičarima, svima čiji godišnji prihod ne prelazi šest miliona...>>


24.03.2016.
Smanjene mogućnosti za rad na crno
Mada je Zakon o inspekcijom nadzoru donet aprila 2015. godine, njegova potpuna primena počeće od 30. aprila 2016. godine. U inspekcijskom nadzoru biće uspostavljen sistem procene rizika, koji bi trebalo da eliminiše ili bitno umanji neujednačenost rada inspekcija...>>


23.03.2016.
Šta vas Kum može naučiti o poslu
Moja Firma Logo Možda ne pripadate onim ljudima koji znaju bezbroj citata iz domaćih ili stranih filmova. Možda ste deo onih drugih – koji u tome ne vide svrhu, ali isto tako vole da pogledaju dobar film. Svakako da dobro napisan i sjajno režiran film sa maestralnom podelom uloga...>>


22.03.2016.
Sadržina poslovnog imena subjekta koji se bavi ugostiteljstvom
Zakonom o turizmu je predviđeno da poslovno ime subjekta koji se bavi ugostiteljstvom ne sme da sadrži vrstu objekta, na primer, bife, caffe i slično, i dat je rok da se poslovno ime uskladi u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona...>>


18.03.2016.
Podnesite zahtev za reprogram poreskog duga
Poreski dužnici u Srbiji moći će od 1. aprila do 4. jula 2016. godine da podnesu zahtev za reprogram duga koji nije veći od dva miliona dinara, ne računajući kamatu. Te novine predviđene su novim Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji...>>


17.03.2016.
Poreski tretman izdataka za rekreaciju i druženje zaposlenih
Knjigovodstvena agencija Svako radno mesto zahteva određeno psihofizičko naprezanje pa, kako bi poboljšali psihofizičke sposobnosti zaposlenih, poslodavci organizuju razne vidove rekreacije. Timski duh, osećaj pripadnosti kolektivu, međusobno poznavanje, atmosfera poverenja...>>


17.03.2016.
Objavili smo prečišćene tekstove propisa

Moja Firma Logo Pored već postojećih, na stranici Propisi besplatno objavili smo i prečišćene tekstove propisa objavljenih u "Službenom glasniku RS" zaključno sa brojem 28 od 15. marta 2016. godine. >>


17.03.2016.
Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou
Narodna banka Srbije Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je, na sednici održanoj 17.03.2016. godine, da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,25 odsto. Izvršni odbor je ocenio da je postojeći stepen ekspanzivnosti monetarne politike dovoljan da inflacija...>>


16.03.2016.
Propisan je novi obrazac za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana - novi Obrazac PPDG-2R
Ministar finansija Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (u daljem tekstu: Pravilnik o izmenama i dopunama), koji je objavljen u "Službenom glasniku RS"...>>


16.03.2016.
Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2015. godinu
Prema članu 87. Zakona o porezu na dohodak građana, godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici...>>


16.03.2016.
Triput da za postavljanje ciljeva
Od početka četvrtog kvartala intenzivniji su razgovori o planiranju sledeće godine, postavljanju ciljeva, budžetiranju, i oni u ozbiljnijim kompanijama već naveliko rade na tome, a neki malo manje ozbiljni radiće to u zadnji čas (ili retrogradno). U velikim sistemima...>>


14.03.2016.
Švajcarska naredne četiri godine podržava srpsko preduzetništvo
Švajcarska će u naredne četiri godine podržavati srpsku startap scenu uključujući tehnološko preduzetništvo s posebnim naglaskom na uključivanje žena. SECO preduzetnički program, koji finansira Švajcarski sekretarijat ekonomije...>>


11.03.2016.
RZS objavio indeks potrošačkih cena za februar 2016.
Republički zavod za statistiku Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. Podaci o potrošačkim cenama se publikuju 12-tog u mesecu za prethodni mesec. Indeksi potrošačkih cena su...>>


10.03.2016.
Neću da ti kažem
Ovaj tekst problem organizacione odgovornosti sagledava iz drugačijeg ugla. Cilj mu je da skrene pažnju na situacije kada su nadležnosti, ovlašćenja i odgovornosti definisane, a podređeni saradnici se obraćaju nadređenima ne zato što ne mogu da donesu odluku...>>        s t r a n a        
  sledeća      34     33     32     31     30     29     28     27     26     25     24  prethodna Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal