Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

22.12.2014.
Propisane su naknade za obradu finansijskih izveštaja
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža APR, "Sl. glasnik RS”, br. 138/14, od 17.12.2014, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja. Odredbe o naknadi za dostavljanje FI primenjuju se od 01.01.2015...>>


22.12.2014.
Rok za usvajanje izveštaja o popisu ostaje 29. januar
Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, čija suština je da rok za usvajanje izveštaja o popisu ostaje isti kao prethodnih godina - 29. januar...>>


22.12.2014.
Potpisivanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika
MF dalo je mišljenje da isključivo zakonski zastupnik pravnog lica, odnosno preduzetnik, mora prilikom dostavljanja finansijskih izveštaja, primenom posebnog informacionog sistema Agencije, iste potpisati svojim kvalifikovanim elektronskim...>>


20.12.2014.
Zaplenjeno 13 tona duvana u Inđiji
Pripadnici Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa poreskom policijom, pronašli su i zaplenili oko 13 tona sušenog duvana u listu. Sušeni duvan, upakovan u kartonske kutije, pronađen je na području Inđije, u natkrivenom magacinu, u dvorištu kuće muškarca, starog 33 godine. Protiv njega će Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi biti podneta krivična prijava za nedozvoljenu proizvodnju i skladištenje robe, dodaje se u saopštenju.
Izvor: Tanjug, b92.net, PURS


15.12.2014.
Izmenjena uredba o paušalu za advokate
U "Službenom glasniku RS" broj 135/2014 od 11. decembra 2014. godine objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, elementima i kriterijumima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihod od samostalne delatnosti...>>


15.12.2014.
Prljavom novcu uvek ostane trag
Svaka vlast, ako ima političke volje, znanja i resursa, može relativno brzo i lako da otkrije kako se, na koji način i kome, prosleđuju velike pare mimo svih propisa, kaže forenzički računovođa Miroslava Milenović. Svakom dinaru se može ući u trag...>>


14.12.2014.
7 navika koje imate ako ste mentalno jaka osoba
Mentalna snaga je osnova dugoročnog uspeha. Uspešni ljudi su izvrsni u odlaganju zadovoljstva, odolevaju izazovima i u stanju su da prevaziđu strah da bi uradili ono što je potrebno. Evo nekoliko saveta šta da uradite kako biste postali mentalno jači, a samim tim i uspešniji...>>


13.12.2014.
Deset znakova da vam treba odmor
Kolumnisti "Huffington Post"-a napravili su spisak deset znakova koji ukazuju da trebate hitno usporiti i odmoriti od posla. Trošite puno vremena da organizujete svoj dan - taj apsurd je prvi pouzdan znak da trčite za vlastitim repom...>>


13.12.2014.
Obaveza preduzetnika da APR-u dostave obaveštenje o vođenju poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva za 2014.
Kao i ranijih godina, preduzetnici imaju obavezu obaveštavanja APR o tome da su poslovne knjige za 2014. godinu vodili po sistemu dvojnog knjigovodstva, a ukoliko se na vreme ne prijave, neće biti u mogućnosti da sastave i dostave Registru finansijskih izveštaja u APR podatke i finansijske izveštaje za 2014. godinu primenom posebnog informacionog sistema...>>


12.12.2014.
Rođendan dinara
Knjigovodstvena agencija Dinar kao novčana jedinica uveden je 12. decembra 1873. godine. Time je otklonjen monetarni haos i upotreba više od 40 vrsta tuđeg metalnog novca – dukata, forinti, talira. „Srpski dinar” se prvi put pominje u arhivskim dokumentima s kraja 1214. godine...>>


12.12.2014.
Referentna kamatna stopa, eskontna kamatna stopa i stope zateznih kamata ostaju nepromenjene
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 8 odsto.Posledično, nepromenjena je ostala eskontna kamatne stope, stopa zakonske zatezne kamate i stopa zakonske zatezne kamate za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda...>>


12.12.2014.
RZS objavio indeks potrošačkih cena za novembar 2014.
Republički zavod za statistiku Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju. Podaci o potrošačkim cenama se publikuju 12-tog u mesecu za prethodni mesec. Indeksi potrošačkih cena su...>>


06.12.2014.
Zdravstvene kartice koštaće po 400 dinara
Trošak izdavanja zdravstvene kartice koji snosi osiguranik za sebe i članove svoje porodice, odnosno poslodavac za zaposlene i članove njihovih porodica, utvrđen je u visini od 400,00 dinara po jednoj zdravstvenoj kartici (Odluka o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice, "Službeni glasniuk RS", br. 131/14, stupa na snagu 11.12.2014). Razliku do punog iznosa troškova izdavanja kartice snosi Republički fond za zdravstveno osiguranje.05.12.2014.
Obaveštenje o ličnoj zaradi podnosi se PU do 15. decembra

Knjigovodstvena agencija Preduzetnik koji porez plaća na stvarni prihod od samostalne delatnosti može da se opredeli za isplatu lične zarade, o čemu je dužan u pisanom obliku dostaviti obaveštenje nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine...>>01.12.2014.
Ugovor o zakupu motornog vozila, obrasci besplatno

Knjigovodstvena agencija Na stranici našeg sajta Obrasci besplatno, postavili smo modifikovani obrazac Ugovora o zakupu motornog vozila koji je otvoren za izmene i dopune te se može prilagoditti i za zakup drugih pokretnih stvari....>>
        s t r a n a        
  sledeća      14     13     12     11     10     9     8     7     6     5     4     prethodna  Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal