Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Knjigovodstvena agencija Aktiva sistem

Knjigovodstveni program

Dobrodošli na sajt računovodstvene agencije AKTIVA sistem. Iza nas su dve decenije agencijskog rada na poslovima osnivanja preduzeća i radnji, računovodstva i poreskog savetovanja u vremenima koja su bila, najblaže rečeno, dinamična. Danas smo kolektiv koji angažuje oko 15 saradnika i pruža kontinuirano usluge za oko 100 klijenata. Naš pristup klijentima obeležen je prvenstveno korektnošću, a usluga ažurnošću i profesionalnošću, po čemu smo prepoznatljivi i kod naših klijenata i kod državnih organa sa kojima sarađujemo.

Welcome to the accounting office AKTIVA sistem site. Behind us are two decades of agency work such as establishing companies, accounting and tax advisory. Today we are collective that engages about 15 employes and provides continuous service for about 100 clients. To continue in english click on the following link: AKTIVA sistem in English.

Knjigovodstveni program29.03.2017.
Inspektorat za rad sproveo kontrolu rada "na crno"
U trodnevnim nadzorima koje je Inspektorat za rad sproveo, otkriveno je da oko 30 odsto zatečenih radnika radi "na crno". Nadzor je sproveden kod poslodavaca koji se bave građevinarstvom, trgovinom, ugostiteljstvom, uslugama...>>


29.03.2017.
Saopštenja Narodne banke Srbije
Narodna banka Srbije Narodna banka Srbije objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici novo saopštenje. Linkove do integralnog teksta tog i drugih saopštenja NBS možete pronaći ovde...>>


28.03.2017.
Uvođenje poreza na sve digitalne servise i usluge iz inostranstva
dnevnik Srbija svoje propise iz oblasti poreza usaglašava sa sličnim zakonima koji se primenjuju u zemljama Evropske unije. Novine se odnose na izbegavanje dvostrukog oporezivanja kod usluga, te na izmene u obračunu poreza na dodatu vrednost...>>


28.03.2017.
Poreski tretman troškova rekreacije zaposlenih
Paragraf Poslodavac treba svojim opštim aktom ili ugovorom o radu da predvidi mogućnost iznajmljivanja sportskih terena ili sala za rekreaciju svojih radnika i da utvrdi uslove pod kojima će zaposleni da ih koriste, ili kao što se navodi u postavljenom...>>


28.03.2017.
Podsetnik - kalendar - rokovnik
Knjigovodstvena agencija Objavljeni su rokovi za: podnošenje poreskih prijava, dostavljanje obrazaca i zahteva, uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, uplate mesečnih akontacija poreza na dobit, poreza na dohodak građana na prihod od samostalne delatnosti i...>>Knjigovodstveni program


   s t r a n a      početna  
52   51   50   49   48   47   46   45   44   43   42   41   40   39   38   37   36   prethodna 
Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal