Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Škola za šefa računovodstva - samostalnog računovođuOsposobljavamo polaznike za šefove računovodstva - samostalne računovođe, učimo polaznike kako da sastavljaju završne račune (bilas stanja, bilans uspeha, poreski bilans).

Rad sa svakim polaznikom odvija se po programu koji se pravi za njega individualno.

Rad sa polaznicima je mentorsko - instruktivnog karaktera, polazniku se daju primeri poslovnih promena iz realnog života firmi i smernice kako da ih evidentira, služeći se propisima i literaturom. Svaka vežba završava sastavljanjem završnog računa (bilansa stanja, bilansa uspeha i poreskog bilansa).

Filozofija našeg pristupa počiva na spoznaji da je proučavanje propisa i služenje literaturom osnovna karakteristika radnog mesta šefa računovodstva - ovlašćenog računovođe, te da je važnije polaznika pripremiti za samostalno služenje propisima i literaturom nego da zna napamet reprodukovati šeme za knjiženje pojedinih poslovnih promena.

Osim Jovana Šukare kao glavnog mentora svaki polaznik ima i ličnog mentora koji prati njegov individualni rad.

Cena po času je 1.000,00 dinara. Za uplate zaključno sa 31. decembrom 2016. godine odobravamo 50% popusta.
Nakon završetka škole polaznik može postati lični mentor mlađih polaznika i tako povratiti novac dat za svoje školovanje i ujedno utvrditi naučeno.

Nastava se radnim danima izvodi u popodnevno-večernjim satima, a subotom u prepodnevnim časovima, sve po individualnom dogovoru.

Škola je jednako dobra za potpune početnike i za one sa iskustvom, poželjno je da je polaznik tokom školovanja učio računovodstvo, ali nije uslov.

Cilj škole je jasan - osposobiti polaznika za šefa računovodstva - samostalnog računovođu.

Na kraju škole polaznik dobija sertifikat i ličnu preporuku za zaposlenje.

Najboljim polaznicima nudimo posao u našoj agenciji ili podršku za osnivanje vlastite agencije kroz model franšize.

Za dopunske informacije pozovite 021 523 655 ili 063 105 61 83 (tražite Jovanu Crnogorac) ili dođite lično na adresu agencije AKTIVA sistem u Novom Sadu, ulica Pavala Papa 14/1/6.

Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal