bilteni ministarstva finansijaSlužbena objašnjenja i stručna mišljenja
za primenu finansijskih propisa

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, u izdanju Ministarstva finansija, sadrži sledeća poglavlja:


– Javni prihodi,


– Porezi,


– Uslovni otpis kamata i mirovanje poreskog duga,


– Finansijski sistem i


– Podsetnik.