računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati

Računovodstvo i revizija

10.02.2015

Postavili smo set besplatnih obrazaca za završni račun preduzetnika za 2014. godinu

Obaveštavamo članove “URIPS”-a Novi Sad da smo na stranici Obrasci postavili set besplatnih obrazaca za završni r...

24.02.2015

Poreski aspekt ulaganja u zakupljen objekat

Zakup se može definisati kao obligacioni odnos između dve ugovorne strane (zakupodavca i zakupca) u kome se jedna ugov...

28.02.2015

Dodali smo aplikaciju za izradu završnih računa sa obrascima skraćenog obima

Uz aplikaciju za izradu završnih računa dodali smo i verziju sa bilansom stanja i bilansom uspeha sa skraćenim obimom...

03.03.2015

Postavili smo unapređenu verziju besplatnog obrasca računa

Na stranici Obrasci postavili smo unapređenu verziju aplikacije besplatnog obrasca računa (fakture, otpremnice), izra...

11.03.2015

Postavili smo besplatan obrazac dinarskog blagajničkog maksimuma u menjačnicama

Obaveštavamo članove “URIPS”-a Novi Sad da smo na stranici Obrasci postavili izmenjeni besplatni obrazac obračuna...

16.03.2015

Postavili smo redizajniran besplatan obrazac PPDG-1S-4

Na stranici Obrasci postavili smo redizajniran besplatan obrazac PPDG-1S-4 – Poresku prijavu za akontativno utvrđivan...

1 2 3 8