računovodstvo - pravo - administracija
accounting - law - administration
besplatan sadržaj za računovođe i privredu, vesti, saveti, alati

Porez na dobit pravnih lica

24.02.2015

Poreski aspekt ulaganja u zakupljen objekat

Zakup se može definisati kao obligacioni odnos između dve ugovorne strane (zakupodavca i zakupca) u kome se jedna ugov...

15.05.2015

Objavljena su tri pravilnika iz oblasti poreza na dobit pravnih lica

Izmenjeni su pravilnici o sadržini poreskih bilansa za privredna društva, nedobitne organizacije i stalne poslovne jed...

22.05.2015

Poreski aspekt likvidacije

Likvidacija društva počinje danom registracije odluke o likvidaciji i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije, ...

19.06.2015

Firme se registruju u opštinama gde su manji troškovi poslovanja

Agencija za privredne registre objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 19. juna 2015. godine, sledeću ...

19.08.2015

Knjigovodstveni i poreski tretman radne odeće za zaposlene

Poslodavac je dužan da zaposlenima obezbedi sigurnost i zdravlje na radu, a jedno od sredstava zaštite jeste i radna o...

07.10.2015

Devizne dnevnice sa 65 evra smanjene na 15 evra

Vlada je usvojila Uredbu kojom su državnim službenicima i nameštenicima smanjene dnevnice za službena putovanja u ze...

1 2 3 4